Захаров Юрій Миколайович

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Електронна пошта: Yuriy.Zakharov@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Лінгвістика тексту
 • Лінгвостилістика
 • Історичне мовознавство

 

 

Курси

Публікації

Навчальні посібники, що рекомендовані МОН

1. Захаров Ю. М. Deutsch für Hochschulen : навчальний посібник з німецької мови для студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів / [Захаров Ю. М., Вишневська Н. В., Онуфрієва Л. А.]. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2010. – 352 с.
2. Захаров Ю. М. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache : навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів немовних факультетів вищих навчальних закладів / [Захаров Ю. М., Онуфрієва Л. А., Вишневська Н. В.]. – Част. 2. – Кам’янець-Подільський : Абетка-нова, 2006. – 244 с.
3. Захаров Ю. М. Hinaus in die weite Welt : навчально-методичний посібник фахових текстів з німецької мови для студентів спеціальності “Економічна географія”, “Біологія” / [Захаров Ю. М., Онуфрієва Л. А., Лясота О. Л.]. – Кам’янець-Подільський : Абетка-нова, 2005. – 116 с.
4. Захаров Ю. М. Deutsch für Fernstudenten : навчальний посібник з німецької мови для студентів-заочників [Вишневська Н. В., Захаров Ю. М., Онуфрієва Л. А.]. – Кам’янець-Подільський : Абетка-нова, 2003. – 224 с.
5. Захаров Ю. М. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache : навчальний посібник фахових текстів з німецької мови для студентів І курсу немовних факультетів вищих навчальних закладів / [Захаров Ю. М., Онуфрієва Л. А., Вишневська Н. В.]. – Кам’янець-Подільський : Абетка-нова, 2003. – 250 с.
6. Захаров Ю. М. Unsere Fauna: die Vögel : навчально-методичний посібник фахових текстів з німецької мови для студентів спеціальності “Біологія” / [Онуфрієва Л. А., Захаров Ю. М., Лясота О. Л]. – Кам’янець-Подільський, 2001. – 88 с.
7. Захаров Ю. М. Deutsch : навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу немовних факультетів педагогічних вузів / [Вишневська Н. В., Захаров Ю. М., Казимір В. О.]. – Кам’янець-Подільський, 1999. – 154 с.

Наукові публікації в інших зарубіжних виданнях

1. Sacharow J. Wiederholungen in Uwe Johnsons Roman „Mutmassungen über Jakob“ im Kontext der erzählerischen Kompetenz des Narrators / Jurij Sacharow // Die Lemberger Germanistik in der Ukraine: Innensichten – Außensichten – Dissertationsvorhaben : [hrsg. von B. Maxymtschuk, St. J. Schierholz]. – Frankfurt a. M. [u. a.] : Lang, 2011. – S. 79–88.
2. Sakharov Y. Leonid Rudnytzky, “Ivan Franko i nimetska literatura” [Ivan Franko and German Literature], Lviv, Ukraine: Naukove Tovarystvo imeni Shevchenka, Ukrayinoznavcha Biblioteka NTSh, Number 10, 202, 238 pages, includes index, photographs and illustrations. / Y. Sakharov // The Ukrainian Quarterly. A Journal of Ukrainian and International Affairs. – 2008. – Vol. LXIV, Numbers 1-2. – C. 151–154.
3. Захаров Ю. Неповторне дослідження універсального генія: про працю Леоніда Рудницького “Іван Франко і німецька література” / Ю. Захаров // Америка. – Філадельфія, ПА. – 29. 3. 2008. – С. 19–20.
4. Sacharow J. Uwe Johnson in der ehemaligen Sowjetunion: kritische Bilanz einer Rezeptionsgeschichte / Jurij Sacharow // Internationales Uwe-Johnson-Forum : Beiträge zum Werkverständnis und Materialien zur Rezeptionsgeschichte : [hrsg. von C. Gansel, N. Riedel]. – Frankfurt a. M. [u. a.] : Lang, 2004. – Bd. 9. – S. 101–129.

Наукові публікації у вітчизняних фахових виданнях

1. Sacharow J. Ukrainisch-deutsche literarische Beziehungen in der Interpretation von Leonid Rudnytzky / Jurij Sacharow // Рудницький Л.В. Трьома мовами для трьох культур / Упорядкув., автор приміток С.І. Хороб. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. С. 417–420.

2. Захаров Ю. Стилістична функція ланцюжків однорідних членів речення у прозі Уве Йонзона / Юрій Захаров // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія “Філологічні науки (мовознавство)”. – Кіровоград, 2015. – Вип. 138. – С. 327–331.

3. Захаров Ю. Повнозначні речення та еліпси у сучасній німецькій мові / Захаров Ю. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 11, т. 3. – C. 99–100.
4. Захаров Ю. Функції постпозиційних структур у художній прозі Уве Йонзона / Юрій Захаров // Іноземна філологія : Укр. наук. зб. – Львів, 2011. – Вип. 123. – C. 134–141.
5. Захаров Ю. Функції анаколутів та конструкцій парентезного характеру в художній прозі У. Йонзона / Ю. М. Захаров // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія “Філологічні науки. Мовознавство”. – Луцьк, 2011 – № 5, ч. 2. – С. 35–41.
6. Захаров Ю. Ситуативно специфічні варіації дієслівного способу у непрямій мові / Захарова Н. Є., Захаров Ю. М. // Наукові праці Кам’янець-Подільського нацонального університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 9, т. 3. – C. 131–132.
7. Захаров Ю. Пунктуаційна своєрідність тексту романів Уве Йонзона як вияв “поетики припущень” / Ю. М. Захаров // Гуманітарний вісник : Всеукр. зб. наук. пр. Серія “Іноземна філологія”. – Черкаси : ЧДТУ, 2007. – Число 11, т. 2. – С. 353–359.
8. Захаров Ю. Функціональність дієслівного способу у залежному висловлюванні / Ю. М. Захаров, Н. Є. Захарова // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Вип. 5, т. 2. – C. 88–90.
9. Захаров Ю. Лексико-прагматичні засоби модальності у сучасній німецькій мові / Н. Є. Захарова, Ю. Захаров // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Вип. 3, т. 2. – C. 224–227.
10. Захаров Ю. Про деякі тенденції розвитку сучасної німецької мови / Ніна Захарова, Юрій Захаров // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки, Мовознавство. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Вип. 8, т. 1. – C. 36–43.
11. Захаров Ю. Метод “поетики припущень” як засіб вираження “важкого пошуку правди” у творчості Уве Йонзона (до питання про традицію та модернізм у німецькій літературі) / Юрій Захаров // Вісник Львівського університету. Серія “Іноземні мови”. – Львів, 2003. – Вип 11. – С. 407–416.
12. Захаров Ю. М. Функціональність дієслова mögen у сучасній німецькій мові / Захарова Н. Є., Захаров Ю. М. // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 2, т. 1. – C. 262–263.
13. Захаров Ю. М. Функціональність кон’юнктиву у самостійному реченні / Захарова Н. Є., Захаров Ю. М. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Секція філологічна. – Кам’янець-Подільський, 2002. – C. 170–171.
14. Захаров Ю. Пошук правди як поетологічна основа творчого методу Уве Йонзона / Юрій Захаров // Вісник Львівського університету. Серія “Іноземні мови”. – Львів, 2001. – Вип. 9. – С. 268–277.
15. Захаров Ю. Диференціація модального висловлювання у підрядному наслідковому реченні / Юрій Захаров // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2000. – Вип. 4. – C. 17–20.
16. Захаров Ю. Der potentiale Konjunktiv und der Höflichkeitskonjunktiv: Gebrauch und Übersetzung / Юрій Захаров, Ніна Захарова. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія філологічна. – Кам’янець-Подільський, 1998. – Вип. ІІ – C. 140–144.
17. Захаров Ю. Iwan Franko als Übersetzer von Schwetschenkos Poesie in die deutsche Sprache / Юрій Захаров // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія філологічна. – Кам’янець-Подільський, 1998. – Вип. ІІ – C. 137–140.
18. Захаров Ю. Початок німецької шевченкіани / Ю. М. Захаров // Academia на пошану професора Л. А. Коваленка. Гуманітарно-суспільні дослідження. – Кам’янець-Подільський, 1997. – Том ІІ. – C. 128–132.

Тези доповідей на міжнародних конференціях

1. Sacharow J. Die Funktion der Aufzählungen in den frühen Romanen von Uwe Johnson / Sacharow J. M. // Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів і VIII Українсько-баварського когресу германістів [“Теорія та практика викладання німецької мови як іноземної: перспективи розвитку”], (Тернопіль, 24 – 25 жовт. 2008 р). – Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2008. – C. 122–124.
2. Захаров Ю. Роль повторів та лейтмотивів у реалізації змістово-концептуальної та змістово-підтекстової інформації в романі У. Йонзона “Здогади про Якоба” / Ю. М. Захаров // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Ч. 1. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – C. 52–55.
3. Sacharow J. Die strukturellen Besonderheiten von Uwe Johnsons „Mutmassungen über Jakob“ (ein Beitrag zum Werkverständnis) / Jurij Sacharow // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів [“Німецька мова як перша та друга іноземна мова у середніх та вищих навчальних закладах України”], (Львів, 24 – 25 лист. 2006 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 35–37.
4. Sacharow J. Wiederholungen und Leitmotive in Uwe Johnsons Roman „Mutmassungen über Jakob“ / J. Sacharow // Матеріали Баварсько-українського конгресу ґерманістів в Українському Вільному Університеті, (Мюнхен, 28 – 31 жовт. 2003 р.). – Львів : БаК, 2005. – С. 180–184.
5. Sacharow J. Die Polyfunktionalität des Anakoluths in der Frühprosa von Uwe Johnson / J. Sacharow // Матеріали Українсько-баварського конгресу германістів у Львівському національному університеті ім. І. Франка, (Львів, 8 – 10 квітня 2002 р.). – Львів : БаК, 2004. – С. 98–104.
6. Sacharow J. Epische und sprachliche Aspekte der „Mutmassungspoetik“ von Uwe Johnson / J. Sacharow // Матеріали Баварсько-українського конгресу германістів в Українському Вільному Університеті, (Мюнхен, 25 – 28 січня 2001 р.). – Львів : ПАІС, 2003. – С. 146–150.
7. Sacharow J. Die deutsche Fabel als Bestandteil der Fabelgattung der Weltliteratur / Jurij Sacharow // Матеріали доповідей міжнародної наукової конференції [“Німецька мова в сучасному світі”]. – Дрогобич, 2000. – C. 134–141.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях

 1. Захаров Ю. Phonologie des althochdeutschen Konsonantismus im Kontext der Lautverschiebungen / Ю. Захаров // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2022 рік (2–3 лютого 2023 року). –Рівне : Волин. обереги, 2023. C. 24-25.
 2. Захаров Ю.М. Фонологічні аспекти германського та верхньонімецького пересувів приголосних / Юрій Захаров // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2021 рік. Львів : ПАІС 2022. С. 85–86.
 3. Захаров Ю.М. Види й функціональність еліптичних та парцельованих синтаксичних конструкцій у романі Д. Кельманна «Обмірювання світу» // Тези звітної наукової конференції професорсько‑викладацького складу факультету іноземних мов за 2020 рік (4‑5 лютого 2021 рік). На пошану доктора філологічних наук, академіка Романа Семеновича Помірка. Львів : ПАІС, 2021. C. 67–69.
 4. Захаров Ю. М. Паратаксисний стиль романів Уве Йонзона / Ю. М. Захаров // Тези звітної наук. конф. проф..-викл. складу ф-ту іноз. мов нац.. ун-ту імені Івана Франка за 2016 рік (лютий 2017). – Львів: ВЦ ЛНУ ім.. Івана Франка, 2017.
 5. Захаров Ю. Стилістично-текстотвірні функції повтору у романах Уве Йонзона / Ю. М. Захаров // Тези звітної наук. конф. проф.-вик. складу ф-ту іноз. мов Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка за 2014 р. (26-27 лютого 2015 р.). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка. – 2015.
 6. Захаров Ю. Синтаксичні особливості в романах Уве Йонзона / Ю. М. Захаров // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ ім. Івана Франка за 2010 рік, (Львів, 7 – 8 лют. 2011 р.). – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 32–34.
 7. Захаров Ю. Структурно-композиційні особливості романів Уве Йонзона “Здогади про Якоба” та “Третя книга про Ахіма” як елементи вираження ‘поетики припущень’ / Ю. М. Захаров // Матеріали V Міжвузівської конференції молодих учених [“Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур”], (Донецьк, 29 – 31 січ. 2007 р.). – Донецьк, 2007. – C. 255–257.

Навчально-методичні праці

1. Захаров Ю. М. Praktisches Lehrbuch Deutsch : навчальний посібник для студентів І курсу немовних факультетів вузів / [Захаров Ю. М., Вишневська Н. В., Онуфрієва Л. А.]. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2009. – 304 с.
2. Захаров Ю. М. Wirtschaftsordnung und Wirtschaftpolitik in ihrer Entwicklung : навчальний посібник / [Захаров Ю. М., Онуфрієва Л. А.]. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2008. – 192 с.
3. Захаров Ю. М. Sprechen wir Deutsch! : навчально-методичний посібник для студентів-заочників немовних факультетів педагогічних вузів / [Вишневська Н. В., Захаров Ю. М., Онуфрієва Л. А.]. – Кам’янець-Подільський, 2000. – 110 с.

 

Переклади наукових праць

 1. Звістка про вибори нового воєначальника козаків Данила Апостола, поряд з короткою біографією його життя / пер. з нім. Ю. Захарова ; примітки і коментарі В. Пришляка. Записки Наукового товариства імені Шевченка.  Львів, 2022.  Т. CCLXXV : Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. С. 552-563.
 2. Громадянське суспільство в час воєнних конфліктів. Збірник наукових статей / за ред. П. Кендзьора. Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін “Нова Доба” / пер. з нім. Ю. Захарова. – Львів : Панорама, 2020. С. 5–31, 78–86.
 3. Zivilgesellschaft in Zeiten militärischer Bedrohung : Zivilgesellschaftliches Engagement und Reaktionen im Bildungssektor auf gewaltsame Konflikte im östlichen Europa sowie im überregionalen historischen Vergleich / hrsg. v. I. Rath, R. Maier u. P. Kendzor / aus dem Ukrain. und Russ. übers. v. Y. Zakharov u. a. – Braunschweig : Georg-Eckert-Institut, 2019. S. 8–16, 58–82, 105–129.

 

 

Біографія

У 1993-1998 рр. – студент Львівського державного університету імені Івана Франка

У 1998-2002 рр. – аспірант ЛНУ ім. І. Франка

У 1999-2006 рр., в рамках стипендії Фонду ім. Ганса Зайделя, перебував на стажуванні у м. Мюнхен (ФРН). В Українському Вільному Університеті та Університеті ім. Людвіга та Максиміліана вивчав германістику та славістику. В останньому з них здобув звання магістра (під керівництвом професора Т. Феннеманна (Theo Vennemann) написав магістерську роботу на тему “Теорії другого пересунення приголосних, із спеціальним урахуванням Мюнхенського вчення” – „Theorien der Zweiten Lautverschiebung, unter besonderer Berücksichtigung der Münchner Lehre“).

У 2014 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Лінгвостилістичні та структурно-композиційні особливості вираження ‘поетики припущень’ у ранніх романах Уве Йонзона” (спеціальність 10.02.04 – германські мови).

Методичні матеріали

Рекомендована література з методології історично-порівняльного мовознавства  

Ernst P. Deutsche Sprachgeschichte. Eine Einführung in die diachrone Sprachwissenschaft des Deutschen / Peter Ernst. – Wien : WUV, 2006. – S. 20-46.

Maxymtschuk B. Einführung in die Germanistik : Lehrbuch / Bohdan Maxymtschuk, Iryna Maxymtschuk. – Lwiw : LNU, 2020. – S. 5-36.

Schweikle G. Germanisch-deutsche Sprachgeschichte im Überblick / Günther Schweikle. – 5. Aufl. – Stuttgart ; Weimar : Metzler, 2002. – S. 8-19.

Розклад