Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови (іспанська мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
422Альварес Діас ЕленаІні21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
410Іні21Альварес Діас Елена

Опис курсу

Мета: Розвинути як фонові, так і країнознавчі фонові знання студента на основі побутової тематики курсу. формування історичних, географічних, суспільно-політичних, побутових, мистецьких та інших знань, що включається у навчальний процес для забезпечення навчально-пізнавальних та виховних цілей навчання. Поряд з опануванням необхідного мінімуму інформаційних одиниць метою є одночасне засвоєння лексичних понять та лексичного фону.
Завдання: Розвинути у студентів уміння практичноорієнтуватися в сучасному житті Іспанії, дати вірне тлумачення явищ політичного, економічного, соціального та культурного життя сучасної Іспанії та ознайомитися з особливостями побуту та з традиціями іспанців. Практичне володіння студентом національними реаліями мови, яку вивчає, необхідними для комунікації у даній сфері людської діяльності. Важливе значення має засвоєння фонової лексики та засобів вираження певної суспільно-комунікативної інтенції.
Знати: предмет теорії лінгвокраїнознавства Іспанії: територіальні та кліматичні особливості; політичний та адміністративний устрій країни; мистецький доробок та фольклорні традиції іспанського народу; норми повсякденних реалій; колорит місцевої кухні тощо.
Вміти: використовувати набуті знання для успішного вивчення мови даної країни; застосовувати засвоєний матеріал, як виконувач ролі культурного посередника між рідною культурою та іноземною; успішно долати міжкультурні непорозуміння та конфліктні ситуації; долати стереотипи у стосунках.

Рекомендована література

Базова
1. Cantarino Vicente M.Civilización y cultura de España. – New Jersey: Prentice Hall, 2005.
2. Piemontese Ramos L. España: Temas de cultura y civilización. – Florence: Heinle, 2003.

Допоміжна
1. Altamira y Crevea R. Historia de Espana y de la Civilizacion espanola. –Barcelona: Editorial Critica, 2001.
2. ÁlvarezJunco J. MaterDolorosa: laideadeEspañaenelsiglo XIX. – Madrid: Taurus, 2002.
3. BenitoRuano E.España, reflexionessobreelserdeEspaña. – RealAcademiadelaHistoria, 1997.
4. Bozal Fernández V. Historia del arte en España.– Madrid: Istmo, 1973.
5. Méndez Bejarano M. Historia de la filosofía en España hasta el siglo XX. – Oviedo, 2000.
6. Piemontese Ramos L. España: Temas de cultura y civilización. – Florence: Heinle, 2003.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус