Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
424Сподарик О. В.Іна21, Іна22, Іна23, Іна24, Іна25, Іна26

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
48Іна21Сподарик О. В.
Іна22Оленюк О. В.
Іна23Хоміченко В. В.
Іна24Сподарик О. В.
Іна25
Іна26Гавронська-Суслова І. Б.

Опис курсу

Курс «Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови» ознайомлює студентів з історією, географією, політичним устроєм, культурою, системою освіти, особливостями національного характеру та способу життя Великої Британії, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Предметом вивчення навчальної дисципліни є лінгвокраїнознавчі та соціокультурні особливості англійської мови. Курс розроблено таким чином, щоб допомогти студентам вдосконалити наявні мовленнєві та сформувати соціокультурну та країнознавчу компетенції.
Мета курсу – узагальнити уявлення студентів про історію та розвиток англійської мови з точки зору її лінгвокраїнознавчого соціокультурного варіювання, а також про історію, культуру, політичну структуру, особливості національного характеру та спосіб життя, систему освіти таких англомовних країн, як Велика Британія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія.

Завдання навчальної дисципліни:

·         сформувати у студентів уявлення про історію та розвиток англійської мови з точки зору її лінгвокраїнознавчого та соціокультурного варіювання;

·         ознайомити студентів з національними особливостями культури англомовних країн, з їх політичною структурою, особливостями національного характеру та способу життя, системою освіти;

·         розширювати та систематизувати знання студентів про англомовні країни;

·         виховувати у студентів толерантність до іншої культури, повагу до національних традицій народів англомовних країн;

·         надати базові лінгвістичні знання про мовні особливості англомовних країн з метою заохочення студентів до науково-пошукової роботи.

Рекомендована література

 1. Althen G. A Guide for Foreigners in the United States /G. Althen, A. Doran, S. Szimania – Intercultural Press, 2003. – 295 p.
 2. Black, J. A history of the British Isles. Macmillan, 1996.
 3. Dillard J.L. “Towards a Social History of American English”, New York, “Mouton”, 1984.
 4. Given-Wilson, Ch. (ed.). The illustrated history of late medieval England. Manchester UP, 1996.
 5. Hill, M. Welfare State in Britain: political history since 1945. Routledge, 1993.
 6. Lavery C. Focus on Britain Today. – Phoenix: ELT, 1993.
 7. Mann, J. C. Britain and the Roman Empire. Variorum, 1996.
 8. McDowall D. An Illustrated History of Britain. —  Longman, 2006. — 189 p.
 9. McDowall D. Britain in Close-up. An In-depth Study of Contemporary Britain. — Longman, 2008. — 210 p.
 10. Morrill, J. (ed.). The Oxford illustrated history of Tudor and Stuart Britain. Oxford UP, 1996.
 11. O’Driscoll J. The Country and Its People. An Introduction for Learners of English. Oxford University Press, 1996.
 12. O’Driscoll J. Britain / James O’Driscoll. − Oxford: Oxford University Press, 2002. − 224 p.
 13. O’Meara, T. A Miscellany of Britain / T. O’Meara – Arcturus, 2007. – 192 p.
 14. Oxford Guide to British and American Culture. – Oxford.: Oxford University Press, 2000. – 600 p.
 15. Praill, A. United Kingdom: A Modern Tradition / A. Praill. – Foreign & Commonwealth Office, 2002.
 16. Schwarz, B. (ed.). The expansion of England: race, ethnicity and cultural history. Routledge, 1996.
 17. Strong, R. The story of Britain. Hutchinson, 1996.
 18. The English World: History, Character and People. Editor Robert Blake. London: Thames and hudson, 1982.
 19. Веклич Ю. І. Англомовні країни: навчально-методичний посібник з країнознавства для студентів вищих навчальних закладів / Ю. І. Веклич, С. В. Соколовська. − К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. − 288 с.
 20. Вигран О. Ф. Знайомтеся: Великобританія / О. Ф. Вигран. − К.: Форум, 2001. − 304 с.
 21. Вигран О. Ф. Знайомтеся: Сполучені Штати Америки / О. Ф. Вигран, О. М. Константинова, І. Л. Крупська, С. І. Теленкова. − К.: Форум, 2002. − 304 с.
 22. Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005.– 464с.
 23. Голіцинський Ю. Б. Велика Британія: посібник з країнознавства / Ю. Б. Голіцинський. − К.: Видавництво Арій, 2006. − 480 с.
 24. Голіцинський Ю. Б. Сполучені Штати Америки: посібник з країнознавства / Ю. Б. Голіцинський. − К.: Видавництво Арій, 2006. − 448 с.
 25. Морозова І.І. Лінгвокраїнознавство Великої Британії: Матеріали лекцій. – : ХНУ імені В. Н. Каразіна,2009. – 100 с.
 26. Селіванова О.І., Байкова О.М. Опановуючи англійську мову та культуру ( Велика Британія, Сполучені Штати Америки): Навчальний посібник—К.:Ленвіт,2008.—126с.

Матеріали

Сподарик_лінгвокраїнознавство_2021

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус