Лінгвопоетичний аналіз художнього тексту (іспанська філологія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Іні31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Іні31

Опис курсу

Основною метою курсу є ознайомити студентів з основними положеннями лінгвопоетики тексту, розкрити прагматичну функцію лінгвальної та нелінгвальної одиниці тексту, пояснити особливості функціонування мовних одиниць у художніх творах.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати: основи лінгвопоетичного та лінгвостилістичного аналізів художніх текстів, основні засоби виразності мови, парадигматичні взаємозв’язки лексики (синонімія, антонімія, лексико-семантичні поля); шляхи збагачення іспанської лексики (словотворення, зміна лексичного значення, утворення фразеологічних одиниць);

вміти: інтерпретувати художній текст за допомогою дослідження мовних одиниць.

Рекомендована література

  1. Echenique Elzondo M. T. El análisis textual. Comentario filológico, literario, lingüístico, sociolingüístico y crítico/ M. T. Echenique Elzondo. – Salamanca: Ediciones Colegio de España, 1997. – 215 p.
  2. Girón Alconchel J. L. Introducción a la explicación lingüística de textos. Metodología y práctica de comentarios lingüísticos/ J. L. Girón Alconchel. – Madrid: Edinumen, 1990. – 240 p.
  3. Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології / М.Ф. Алефіренко. – Харків : Вища школа, 1987. – 125 с.
  4. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. М. Науменко. – Вінниця: Нова книга. – 2005. – 416 с.
  5. Fernandez Retamar R. Idea De La Estilistica: Sobre La Escuela Lingüistica Española / R. Fernandez Retamar. – Madrid: Biblioteca Nueva, 2003. -192 p.
  6. Quilis A. El comentario fonológico y fonético de textos/ A. Quilis. – Madrid: Arco/Libros, 1985. – 254 p.
  7. Vucheva E. Estilística del español actual : teoría y práctica del estilo / E. Vucheva. – Valencia: Tirant Humanidades, 2014. – 334 p.

Інформаційні ресурси

  1. www.dialnet.es

2. www.cervantesvirtual.com

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус