Лінгвопрагматика категорії гіпотетичності в сучасній іспанській мові

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1114Кабов А. В.Іні-61м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1114Іні-61мКабов А. В.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з категорією гіпотетичності, її проявами в сучасній іспанській мові, з теоретичними дослідженнями суб’єктивного способу іспанської мови в XIX-XX ст., з поліфонічною теорією суб’єктивного способу іспанської мови М.Л. Донер, з лінгвопрагматикою суб’єктивного способу іспанської мови у різножанрових дискурсах.

Завдання: ознайомити з різними теоріями суб’єктивного способу іспанської мови XIX-XX ст., пояснити суть поліфонічної теорії Марії Луїзи Донер щодо суб’єктивного способу іспанської мови, поняття «селектор», «точка зору», «семантичне спрямування висловлення», навести приклади застосування та пояснити лінгвопрагматику суб’єктивного способу іспанської мови в різножанрових дискурсах (художня література, прислів’я, приказки, максими, законодавчі тексти).

У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
– прояви категорії гіпотетичності у сучасній іспанській мові
– види селекторів семантичного спрямування суб’єктивного способу іспанської мови в різноманітних контекстах
– лінгвопрагматику суб’єктивного та кондиціонального способів іспанської мови в різних мовленнєвих ситуаціях та контекстах

вміти:
– проводити поліфонічний аналіз використання суб’єктивного та кондиціонального способів іспанської мови у різножанрових дискурсах
– пояснити вплив контексту на прагматичний пріоритет тієї чи іншої форми суб’єктивного способу іспанської мови
– визначити категорії слів-селекторів суб’єктивного способу іспанської мови, які обирають семантичне спрямування висловлення.

Рекомендована література

                                                                                                      Базова
1. Donaire M. L. Les sélecteurs du subjonctif, un domaine sémantique défini? / Maria Luisa Donaire // Thélème, Revista Complutense de Estudios Franceses. – 2003. – Numero Extraordinario. – P. 121–135.
2. Donaire M.L. Subjuntivo y polifonía (español, francés) / Maria Luisa Donaire. – Madrid : Arrecife, 2001. – 112 p.
3. Hummel M. El valor básico del subjuntivo español y románico / Martin Hummel. – Universidad de Extremadura, Cáceres, 2004. – 347 p. (Anejos del Anuario de Estudios Filológicos).
4. Zamorano Aguilar A. El subjuntivo en la historia de la gramática española (1771–1973) / Aguilar Alfonso Zamorano. – Madrid : Arco/Libros, S.L., 2005. – 414 p.
Допоміжна
1. Donaire M. L. La insubordinación del subjuntivo : un ámbito polifónico y sus marcas / Maria Luisa Donaire // Verba. – № 25. – 1998. – P. 223–241.
2. Lapesa R. Historia de la lengua española / Rafael Lapesa. – Madrid Editorial Gredos, 1981. – 690 p. – (Biblioteca románica hispánica).
3. Loizaga Javier Herrero R. de F. Cronología y usos del futuro de subjuntivo / Javier Herrero Ruiz de F. Loizaga // Actas del XXXV Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüistica. – León : Dpto de Filología Hispánica y Clásica, 2006. – P. 940–956.
Інформаційні ресурси
1. www.dialnet.es
2. www.cervantesvirtual.com
3. www.rebiun.org

Матеріали

Теми для самостійної роботи

1. Семантичний підхід до вивчення суб’єктивного способу іспанської мови.
2. Синтактико-семантичний підхід до вивчення суб’єктивного способу іспанської мови.
3. Відсутність семантичної автономії суб’єктивного способу іспанської мови.
4. Погляди на суб’єктивний спосіб вчених другої половини XX ст. (Алонсо і Енрікес Уренья, Санцо Лодре, Аларкос Ллорач, Королівська академія іспанської мови).
5. Поліфонічні теорії Ж.-К. Анскомбра та О. Дюкро.
6. Поняття поліфонії та точки зору у теорії М.Л. Донер.
7. Поняття «прихильної» та «неприхильної» точок зору у теорії М.Л. Донер.
8. Форми суб’єктивного способу як селектори точки зору у висловленні.
9. Суб’єктивний спосіб іспанської мови в головних реченнях художнього дискурсу.
10. Суб’єктивний спосіб іспанської мови в різних типах підрядних речень художнього дискурсу.
11. Суб’єктивний спосіб іспанської мови в прислів’ях, приказках.
12. Суб’єктивний спосіб іспанської мови в максимах.
13. Особливості законодавчих документів.
14. Майбутній суб’єктивний спосіб іспанської мови.
15. Прагматико-функціональні особливості майбутнього суб’єктивного способу іспанської мови в законодавчих текстах.
16. Полеміка щодо необхідності використання майбутнього суб’єктивного способу в іспанських законодавчих текстах.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус