Література і-як-чи-або-радість (ДВВ з циклу загальної підготовки)

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416професор Мацевко-Бекерська Л. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416професор Мацевко-Бекерська Л. В.

Опис курсу

Лекційно-практичний курс призначений для широкого кола студентів. Гуманітарне спрямування запропонованого матеріалу дає можливість розширити особистий емоційний досвід, глибше пізнати цінності і пріоритети людської сутності в сучасному світі, подивитися на самого себе в дзеркало добра, гідності, щирості, милосердя. Літературні твори та їхні кіноадаптації по-новому повернуть призму світосприймання, покажуть ті аспекти буття людини, які можуть здатися дивними, химерними, вигаданими чи неможливими. Радісний контекст виявиться почасти парадоксальним, адже:

 • сюжети й проблеми здаватимуться не завжди радісними, а часом і зовсім не радісними,
 • персонажі вражатимуть своїми історіями – драматичними чи трагічними,
 • питання, міркувати над якими запрошуватимуть автори, будуть не лише складними, але дуже-дуже-складними.

Ми гортатимемо сторінки книг і переглядатимемо фільми, шукатимемо сутність та джерело радості, позаяк нам, вочевидь, цікаво:

 • Чому двоє розбишак стали героями американського містечка?
 • Чому Метью та Марілла Катберти недовго сумували через помилку директора сиротинця?
 • Чому Малий не має імені, натомість лише до нього прилітає справжній друг?
 • Чому милиці можуть стати приводом для невимовної радості?
 • Чому несподівана знахідка за написом «blасk» перемогла відчай та змінила долю особливого хлопчика?
 • Чому радість долає ненависть до школи й утверджує віру в себе?
 • Чому розсипані помаранчі малюють траєкторію долі?
 • Чому Софія почувалася особливо лише в Закутку?
 • Чому Сульрун і Стейн боялися зустрітися і спілкувалися лише через електронні листи, а Бруснична Жінка виявилася справжньою?

Незмір чи безмір питань постає зі сторінок книг, мільйони іскорок радості випромінюють кадри екранізацій, хвилі емоцій нагортають від пережитого/побаченого/осмисленого. Саме так людина простує сама до себе. Саме так народжуються смисли. Саме так життя поступово стає лише і назавжди радісним. У ньому не зникнуть трагедії, втрати, смуток, горе, хвилювання, сльози. Однак у ньому проростатиме так багато посіяних зерен добра та милосердя, що все інше не матиме іншого формату існування, як у призмі радості.

Основне завдання нашого курсу – спілкування та розуміння. Читати літературний твір, переживати його глибинну сутність, по-своєму трактувати його проблематику, у своєму власному дзеркалі бачити кожного персонажа, впізнавати своє розуміння в режисерському рішенні – погодитися чи посперечатися. Наша мета – пізнати радість завдяки літературі, максимально ускладнити наш особистий досвід і максимально спростити шлях до ухвалення важливих рішень.

Проблематика курсу має достатню філософську та наукову аргументацію, ми спираємося на ґрунтовні методологічні дослідження, назагал ми творимо новітню гуманітаристику в умовах інтелектуального змагання людини і технологій. А також – і це чи не найважливіше – ми намагаємося творити і примножувати радість у великому історичному часі.

 

               В результаті вивчення курсу студент знатиме:

 • сутність концептуалізації радості у світовій філософії
 • літературні стратегії творення радості в художньому творі
 • специфіку кіноадаптації художнього світу літератури

 

               В результаті вивчення курсу студент вмітиме:

 • розуміти й аналізувати глибинний сенс літературного твору у призмі радості
 • досліджувати поетику літературного твору та зіставляти з екранізацією літературного твору
 • критично мислити, самостійно моделювати позитивне світосприймання, долати різноманітні психологічні, передусім емоційні травми

Рекомендована література

 1. Кохан Р. А. «Як воно: отримати в подарунок увесь світ?» Поетологічне розгадування РАДІСНОЇ головоломки: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020.
 2. Мацевко-Бекерська Л. В. Вчити читати. Літературна освіта в школі: химери чи лабіринти. Доступно: https://vseosvita.ua/course/vchyty-chytaty-literaturna-osvita-v-shkoli-khymery-chy-labirynty-45.html
 3. Мацевко-Бекерська Л. В. «Hомо legens-cogitans-dicens» або «Людина, яка читає-думає-промовляє». Доступно: https://vseosvita.ua/course/homo-legens-cogitans-dicens-abo-liudyna-iaka-chytaie-dumaie-promovliaie-50.html
 4. Метамодерн. Доступно: https://www.youtube.com/watch?v=1PsTeU7WDng

 

Матеріали

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОСТЕР КУРСУ