Література і кіно: інтермедіальні аспекти дослідження (ДВВ з циклу загальної підготовки)

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Кушнір І. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Кушнір І. Б.

Опис курсу

Лекційно-практичний курс призначений для широкого кола студентів гуманітарного спрямування та доповнює вивчення історії світової літератури, розширює і поглиблює культурологічний рівень студентів усіх спеціальностей,  даючи змогу проаналізувати не тільки тематику, проблематику, систему образів та мотивів, а й історико-культурний контекст літературного твору і його кіноадаптації, оскільки репрезентовано не лише контекст виникнення літературного твору, а й історично-культурний контекст кіноадаптацій, що уможливлює діахронічний аналіз образів та мотивів у широкому світоглядно-філософському дискурсі. Курс має на меті ознайомити з проблемою взаємодії кіномистецтва з художньою літературою, вивчити сучасні методології аналізу кіно тексту і сформувати розуміння основних термінів, підходів до аналізу кіноадаптації тексту.

Методична система курсу структурована з метою активної співпраці викладача (як модератора та координатора дискусії) і студентів (як слухачів та учасників навчально-пізнавального діалогу), що забезпечується застосуванням аудіовізуальних засобів і проведенням навчальних занять у різноманітних формах. Завдяки високій фаховій підготовці навчального заняття (лекції та семінару), його продуманій змістовій побудові й організації роботи студент отримує вичерпну інформацію про основні етапи розвитку кінематографу та літератури, провідних дослідників, сучасні методології аналізу кінотексту, основну проблематику дослідження тексту через виражальні засоби кіно.

Відтак, із науково-методологічних позицій курс є міждисциплінарним, адже дає студентам якнайширші можливості ознайомитися з найновішими тенденціями дослідження літератури, простежити діалог кіно і літератури в історичній перспективі та вузлові питання взаємодії цих видів мистецтв у контексті інтермедіального дослідження.

 

В результаті вивчення курсу студент знатиме:

  • основні етапи розвитку кінематографу й літератури, сучасні методології аналізу кінотексту, основну проблематику дослідження тексту через виражальні засоби кіно;
  • основні засади теорії інтермедіальності; ключові принципи взаємодії літератури і кіно як видів мистецтва; літературознавчу та кінематографічну термінологію.

 

В результаті вивчення курсу студент вмітиме:

  • розкрити взаємодію кіномистецтва з художньою літературою, пояснювати взаємовплив літератури  і кіно, інших видів мистецтва;
  • аналізувати екранізації літературного твору.

Рекомендована література

  1. Літературознавча компаративістика: навч. посібник / за ред. Р. Гром’яка. – Тернопіль, 2002.
  2. Фесенко В. І.  Дивитись / бачити / читати. Інтермедіальний дискурс літератури і живопису. – К.: Самвидав, 2009.
  3. Bazin A. What is Cinema? – University of California Press, 2005.

Матеріали

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОСТЕР КУРСУ

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ КУРСУ