Література: від сприймання до інтерпретації

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Мацевко-Бекерська Л. В.Іна-51М, Іна-52М, Іна53М, Інп51М, Інн51М, Інф51М, Іні51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Іна-51Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Іна-52Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Іна53Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Інп51Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Інн51Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Інф51Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Іні51Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.

Опис курсу

Курс розроблено для того, щоб студенти систематизували основні відомості про літературу як соціокультурний і мистецький феномен, доповнили свої знання про базові характеристики літературно-художніх систем, а також про специфіку сприймання літератури у постцифрову добу. Після вивчення курсу студенти вдосконалять необхідний комплекс знань і вмінь для самостійної науково-пошукової та дослідницької роботи у сфері літературознавства, апробують навики здійснення інтегрованого аналізу літературно-художнього твору і його інтерпретацій, вдосконалять навички аргументованого добору та поєднання різних методологічних підходів до вивчення і дослідження історико-літературних чи теоретико-літературних явищ.

Метою вивчення курсу «Література: від сприймання до інтерпретації» є формування цілісної системи філологічного мислення та фахового аналізу художньо-літературних явищ; ознайомлення з основними поняттями сприймання, інтерпретації, деякими елементами викладання світової літератури, а також із формами і прийомами застосування практичних умінь та навичок компетентного читання.

Рекомендована література

Основна література

Гадамер Г. Герменевтика і поетика / Гадамер Г. Вибрані твори; [пер. з нім.]. – К.: Юніверс, 2001.

Гейзінга Й. Homo ludens. – К.: Основи, 1994.

Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. – Львів: Літопис, 2004.

Ковалів Ю. Літературна герменевтика: монографія. – К.: ВПЦ «Київський університет». 2008.

Слово. Знак. Дискурс: [антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької]. – Львів: Літопис, 2001.

 

Додаткова література

Бандровська О. Т. Реальність як вигадка? Поняття «метамодернізм» і «метамодерн» в сучасному культурологічному і літературознавчому дискурсі. – Іноземна філологія. 2021. Випуск 134. – С. 152-164.

Брюховецький В. Специфіка і функції літературно-критичної діяльності. – К., 1986.

Гребенюк Т. Свобода в літературі метамодерного світу: український вимір. – Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». Вип. 78. – С. 160-164.

Misunderstandings and clarifications. Timotheus Vermeulen, Robin van den Akker. Notes on Metamodernism. Theory. 2015. URL: http://www.metamodernism.com/2015/06/03/ misunderstandings-and-clarifications/.

Dember G. (2018). What Is Metamodern? https://whatismetamodern.com/

Terner L. Metamodernist Manifesto. 2011. URL: http://www.metamodernism.org/

Yousef T. Modernism, Postmodernism, and Metamodernism: A Critique. International Journal of Language and Literature. June 2017. Vol. 5. № 1. Рp. 33-43. DOI: 10.15640/ijll.v5n1a5

Електронні ресурси.

Силабус:

Завантажити силабус