Майстерність художнього перекладу

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Савчин В. Р.Інп51М

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Курс узагальнює теоретичні засади лінгвістичного та перекладацького аналізу тексту, оцінювання впливу позамовних факторів на процес перекладу та дає теоретичне підґрунтя для визначення стилістичної домінанти й стилістичних засобів, що створюють образність тексту оригіналу та вибору шляхів їхнього відтворення у перекладі.

Результати навчання:

  • знати: жанрові, стильові, структурні складові художнього тексту першотвору, що підлягають відтворенню при перекладі.
  • вміти: здійснювати порівняльний перекладацький аналіз художніх текстів оригіналу та перекладу; розпізнавати стилістичні прийоми і засоби виразності художньої мови тексту оригіналу; застосовувати перекладацькі трансформації для збереження образності у мові перекладу; добирати влучні методи відтворення лексико-фразеологічних одиниць твору для збереження етнонаціонального забарвлення оригіналу у перекладі; перекладати поетичні та прозові тексти з увагою на їхні жанрові особливості.