Редагування перекладів

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Бораковський Л. А.Інм51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Інм51Мдоцент Бораковський Л. А.

Опис курсу

Мета курсу – з теоретичної та практичної перспективи охопити головні особливості перекладу поетичних творів з німецької мови українською і навпаки. У рамках курсу розглядаються основні теоретичні підходи до аналізу поетичного твору, його інтерпретації та визначення мовно-стилістичних особливостей з метою його подальшого відтворення іноземною мовою.

З порівняльної точки зору подаються різні підходи до виконання перекладу, аналізуються їхні переваги та недоліки. Усі здобуті теоретичні знання закріплюються на практичних заняттях шляхом аналізу наявних перекладів та виконання власних перекладів.

Рекомендована література

1. Назаркевич Х.Я. Основи перекладознавства в 2 ч. Ч. 1 : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 298 с.
2. Best J., Kalina S. Übersetzen und Dolmetschen. – Tübingen, Basel: A. Francke Verlag, 2002. – 342 S.
3. Hönig H. G. Konstruktives Übersetzen. – Tübingen: Stauffenburg, 2010. – 196 S.
4. Kautz, Ulrich. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München: Iudicium und Goethe Institut, 2002. – 632 S.
5. Snell-Hornby M., Hönig H. G., Kußmaul P., Schmitt P. A. (Hgg.). Handbuch Translation. – Tübingen: Stauffenburg, 1999. – 432 S.
6. Übersetzen und Dolmetschen. Modelle, Methoden, Technologie / Hrsg. Klaus Schubert. Tübingen: Narr Verlag, Band 4/1, 2003. – 263 S.
7. Зорівчак Р.П. Відтворення семантико-стилістичних функцій фразеологічних порівнянь у поетичному перекладі (На матеріалі англомовних перекладів поетичних творів Т. Г. Шевченка) // Теорія і практика перекладу: Республ. міжвід. наук. зб. – 1980. – Вип.3. – С.45-55.
8. Коломієць О.О. Структурно-семантичний аналіз першотвору як необхідний етап поетичного перекладу // Теорія і практика перекладу : Республ. міжвід. наук. зб. – 1980. – Вип.3. – С.85-88.
9. Хрустовська О.П. Ранні твори Г.Гейне в перекладах Лесі Українки // Теорія і практика перекладу : Республ. міжвід. наук. зб. – 1980. – Вип.3. – С.88-92.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму