Бораковський Любомир Адамович

Посада: доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу, в.о. декана факультету іноземних мов

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-80

Електронна пошта: lyubomyr.borakovskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • література XIX та XX століть
 • культурна семіотика
 • літературний переклад та теорія літератури/культури
 • історія

 

Курси

Публікації

І. Монографії:

 1. Borakovskyy L. Zwischen Liebe, Verständigung und Hass: Die Darstellung religiöser Konflikte in der Literatur Galiziens (1848-1914). Monografie. / Lyubomyr Borakovskyy. – Frankfurt a. Main : Peter Lang, 2016. – 264 S.

Посилання на сторінку видавництва: https://www.peterlang.com/view/product/24054

ІІ. Статті у фахових виданнях:

 1. Бораковський Л. Зображення єврейсько-християнських любовних відносин у літератури Галичини (1848-1914) / Любомир Бораковський // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Вип. 153. – С. 57–62. Завантажити файл: Єврейсько-християнські відносини
 2. Бораковський Л. Die Darstellung interkonfessioneller Beziehungen in Leopold von Sacher-Masochs Erzählung „Die Gottesmutter“ / Любомир Бораковський // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 145. – С. 365–369. Завантажити файл: Interkonfessionelle Beziehungen
 3. Бораковський Л. Zwischen religiösem Fanatismus und Toleranz: Motiv der jüdisch-christlichen Liebe in Karl Emil Franzosʼ Erzählung „Leib Weihnachtskuchen und sein Kind“ / Любомир Бораковський // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 138. – С. 301–304. Завантажити файл
 4. Borakovskyy L. Zum Motiv eines interkonfessionellen Konflikts in Karl Emil Franzosʼ Erzählung „Judith Trachtenberg“ / Lyubomyr Borakovskyy // Germanistik in der Ukraine. – 2014. – № 9. – С. 18–23.
 5. Бораковський Л. Від ненависті до любові один крок: релігійна проблематика повісті Леопольда фон Захер-Мазоха «Єврейський Рафаель» / Любомир Бораковський // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 127. – Ч. 1. – С. 219–224.
 6. Borakovskyy L. Religion im oder auf dem Wege der Moderne? Stellung der ruthenischen Geistlichkeit zur Modernisierung in Galizien und ihre literarische Auffassung bei Ivan Franko und   Osyp Makovej / Lyubomyr Borakovskyy // Galizien: Peripherie der Moderne – Moderne der Peripherie? / Haid E., Weismann S., Wöller B. [Hrsg.]. – Marburg : Herder-Institut, 2013. – S. 145–157.
 7. Бораковський Л. Зображення міжконфесійних відносин у творі Карла Еміля Францоза «Мошко з Парми» / Любомир Бораковський // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 124. – С. 263–268.

IІІ. Інші наукові публікації:

 1. Бораковський Л. Гушалевич Іван Миколайович / Любомир Бораковський // Франківська енциклопедія: у 7 т. / редкол.: М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець та ін. ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України. – Львів : Світ. – Т. 1: А–Ж / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік ; передмова М. Жулинський, Є. Нахлік. – 2016. – С.507–510.
 2. Borakovskyy L. Anmerkungen zu Buchgestaltung und Quellen / Lyubomyr Borakovskyy // Paslawska A., Vogel T., Woldan A. (Hrsg.). Vivere memento! Anthologie deutschsprachiger Werke von Ivan Franko. – Lwiw : VNTL–Klasyka, 2016. – S. 295–300.
 3. Borakovskyy L. Galizien. Peripherie der Moderne – Moderne der Peripherie (Konferenzbericht) / Lyubomyr Borakovskyy, Elisabeth Haid // Germanoslavika, 2012. – №1. – S. 131–134.
 4. Borakovskyy L. „Der Iluj“ von Leopold von Sacher-Masoch. Versuch einer Textanalyse / Lyubomyr Borakovskyy // DaFiU, 2011. – №23. – S. 84–85.
 5. Borakovskyy L. Wettbewerb, der uns vereinigt / Lyubomyr Borakovskyy // DaFiU, 2009. – №21. – S. 112–113.

 

ІV. Тези конференцій:

 1. Borakovskyy L. Chassidische Motive im Schaffen von Hermann Blumenthal / Lyubomyr Borakovskyy // Deutsche Sprache in der Ukraine: Kontinuitäten und Entwicklungen = Німецька мова в Україні: традиції та перспективи розвитку : Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (4–6 жовтня 2016 р.). – Львів : ПАІС, 2016. – С. 42–44.
 2. Бораковський Л. А. Glaube als Ausdruck erotischer Perversität in Leopold von Sacher-Masochs Erzählung „Die Gottesmutter“ / Л. А. Бораковський // Матеріали XХІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів «Українська германістика в діалозі культур = Ukrainische Germanistik und Kulturdialog» (6 жовтня – 8 жовтня 2015 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – C. 31–32
 3. Borakovskyy L. Das Gebot als Sprechakt / Lyubomyr Borakovskyy // Sammelband der Konferenzvorträge der 16. Tagung des Ukrainischen Deutschlehrer- und Germanistenverbands „Zukunftsperspektiven der deutschen Sprache und der Germanistik in der Ukraine“ – Tscherniwzi : Knyhy XXI, 2009. – S. 18–19.

V. Переклади:

 1. Бруннер Р. Декалог: Божі заповіді чи заборони? / Ріхард Й. Бруннер // Мовленнєві жанри в міжкультурній комунікації : монографія / Помірко Р., Бацевич Ф., Паславська А. та ін. – Львів : ПАіС, 2010. – С. 83–92. (переклад з німецької на українську)

Біографія

2008 – закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Німецька мова та література», магістр філології

2008-2010 – методист на факультеті іноземних мов

2010-2014 – навчання у докторантурі (аспірантурі) Віденського університету у рамках проекту «Австрійська Галичина та її мультикультурна спадщина».

2011 – наукові стажування у Гарвардському інституті українських студій

2013 – наукові стажування у Ягеллонському університеті у м. Краків

2014 – захистив дисертацію на тему «Зображення релігійних конфліктів у літературі австрійської Галичини» та здобув науковий ступінь доктора філософії (Dr.phil)

з травня 2014 року – асистент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу ЛНУ ім. Івана Франка

з червня 2017 – доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу ЛНУ ім. Івана Франка

Різне

Інтереси та хобі:

 • науково-популярна фантастика
 • фотографія дикої природи
 • міфологія

Розклад