Національні варіанти німецької мови в перекладі

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716професор Дяків Х. Ю.Інм41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Інм41професор Дяків Х. Ю.

Опис курсу

Метою дисципліни “Національні варіанти німецької мови в перекладі” є ознайомити студентів з такими поняттями курсу, як фонова інформація, кумулятивна функція мови, культурний компонент змісту слова, міжкультурний аспект у лінгвокраїнознавстві, з мовною ситуацією у німецькомовних країнах (Німеччина, Швейцарія, Австрія, Люксембург, Ліхтенштейн), з формами існування сучасної німецької мови, зі статусом німецької мови в різних країнах світу та роллю і значенням німецької мови.

В результаті вивченні курсу студенти мають знати:

принципи взаємодії мови, суспільства та його культури; уміти розрізняти різні типи комунікативних ситуацій, їхні соціолінгвістичні особливості, здатність застосувати в усному та письмовому мовленні у відповідності до стилістичної норми мовно-стилістичні засоби, культурно-марковані одиниці.

Вміти:

систематизувати та поглиблювати знання мови і культури іноземної мови на принципі єдності тематичного та інтеркультурного аспектів.

Рекомендована література

1. Ammon, Ulrich: Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das
2. Problem der nationalen Varietäten. Berlin; New York: de Gruyter, 1995.
3. Dittmar, Norbert: Grundlagen der Soziolinguistik: Ein Arbeitsbuch mit Aufgaben. Tübingen: Niemeyer, 1997.
4. Löffler, Heinrich: Germanistische Soziolinguistik. 2., überarb. Aufl. Berlin: Schmidt, 1994.
5. Schlieben-Lange, Brigitte: Soziolinguistik. Eine Einführung. 3., überarb. u. erw. Aufl.
6. Stuttgart; Berlin; Köln: Kohlhammer, 1991.
7. Veith, Werner H.: Soziolinguistik. Ein Arbeitsbuch mit 100 Abbildungen sowie Kontrollfragen und Antworten. Tübingen: Narr, 2002.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму