Національна німецька література

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Немає
62Іспит
72Немає
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Варецька С. О.Інн31
616доцент Варецька С. О.Інн31
716доцент Варецька С. О.Інн41
810доцент Варецька С. О.Інн41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Інн31доцент Варецька С. О.
616Інн31доцент Варецька С. О.
716Інн31доцент Варецька С. О.
810Інн31доцент Варецька С. О.

Опис курсу

Курс «Національна німецька література» побудований хронологічно і охоплює період розвитку літературного процесу в Німеччині від його зародження й до кінця ХХ ст.

Мета курсу:

  • cформувати у студентів розуміння літературного процесу у Німеччині від виникнення літератури до кінця ХХ ст. Ознайомити з процесом розвитку літератури та сформувати розуміння основних понять, жанрів, стильових особливостей кожної епохи. Ознайомити з особливостями творчого методу найвизначніших представників німецької літератури, основними художніми творами.

Результати навчання:

  • у підсумку вивчення курсу студенти мають знати: національну специфіку німецької літератури, зумовлену особливостями соціально-політичної історії країни та її культурних традицій; найвидатніших представників німецької літератури, особливість їхнього творчого методу та тематику й проблематику їхніх творів; взаємозв’язки між особистістю письменника, літературним напрямом та країною, в якій він живе.
  • у підсумку вивчення курсу студенти мають вміти: практично застосовувати навички поетологічного аналізу; узагальнювати і систематизувати поданий матеріал; охарактеризувати творчий метод окремих письменників, твори яких розглядаються; застосовувати відповідну методологію до аналізу творів.

Рекомендована література

Рекомендована критична література

  1. История немецкой литературы. В 5-ти томах. – Москва, 1962.
  2. История немецкой литературы. В 3-х томах.  – пер. с нем., общ. ред. А. Дмитриева. – М.: Радуга, 1986.
  3. Barner, Wilfried  Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bd. 12, Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart / Von Wilfried Barner, A. von Bormann, M. Durzak u. a.; Hrsg von Barner Wilfried, 1994.
  4. Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. – 7.Auflage /hrsg. von W.Beutin, K. Elehrt, W.Emmerich u.a. – Stuttgart: Verlag J.B. Mezler, 2008.
  5. Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. 3-2, 1945-1980 2. Aufl. – Weinheim: Beltz Athenäum, 1994.
  6. Fiskowa S.P. Geschichte der deutschen Literatur in Perioden, Entwicklungsrichtungen, Ideen und Namen. – Львів: Паїс, 2003.
  7. Rupprich, Hans Geschichte der Deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bd. 4, Die deutsche Literatur vom späten Mittelalter bis zum Barock. Teil 1. Das ausgehende Mittelalter, Humanismus und Renaissance_ 1370-1520/ von Hans Rupprich; neubearb. Von H-Heger, 2. Aufl., 1994. – 92

Художні тексти 3 курс

Художні тексти 4 курс

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Національна література (німецька)" (5-й семестр) (лектор - доц. Варецька С. О.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Національна література (німецька)" (7-й семестр) (лектор - доц. Варецька С. О.)

Завантажити силабус