Варецька Софія Олександрівна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: sofiya.varetska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Німецькомовна література, барокова парадигма в німецькомовній літературі, порівняльне літературознавство, проблеми постмодернізму, новітній сімейний роман, новітній генераційний роман.

Курси

Вибрані публікації

1. Барокова концепція сучасної людини (типологічні паралелі творчості Г. Граса і Г. Я. К. фон Гріммельсгаузена) // Вісник Львівського університету, вип. 33. Серія філологічна. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – С. 248-254.

2. Роман Г. Граса “Бляшаний барабан” як сучасний крутійський роман // Вісник Львівського університету, вип. 12. Серія іноземні мови. Випуск 12. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – С. 304-313.

3. Барокова парадигма та її художнє втілення в німецькомовній літературі ХХ ст. // Питання літературознавства, вип. 12 (69). Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 32-42.

4. Відтворення і перетворення дійсності в оповіданні “Зустріч у Тельзіті” Г. Граса // Наукові праці: Науково-методичний журнал, вип. 46, т. 59. Філологія. – Миколаїв: Вид-во МАГУ ім. П. Могили, 2006. – С. 53-57.

5. Синтез мистецтв у творчості Г. Граса // Питання літературознавства, вип. 74. Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 10-16.

6. Відродження форм минулого в постмодерні стичній свідомості: барокова парадигма // Сучасні літературознавчі студії, вип. 4. Хронозрушення: концепції нелінійного часу у свідомості, культурі та літературі. Збірник наукових праць. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2007. – С. 33-40.

7. Дитячий наратив історії (на прикладі роману “Бляшаний барабан” Г. Граса) // Іноземна філологія, вип. 119 (2). Український науковий збірник. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – С. 229-236.

8. Необарокові мотиви в сучасній німецькій літературі // Іноземна філологія, вип. 118. Український науковий збірник. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – С. 16-23.

9. Метаморфози бароко в круговерті культурного розвитку // Наукові праці: Науково-методичний журнал, вип. 67. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. – Т. 80. – Філологія. Літературознавство. – С. 15-20.

10. Zur G. Grass-Rezeption in der Ukraine // G. Grass. Literatur. Kunst. Politik. – Gdansk, 2008. – S. 209-217.

11. Барокова парадигма у творчості Гюнтера Граса. Монографія. – Дрогобич: Коло, 2008. – 240 с.

12. “Цибулева правда” у спогадах Гюнтера Граса // Літературознавчі студії, вип. 12. Збірник наукових праць. – Київ: Видавничий Дім С. Бураго, 2009. – С. 86-90.

13. Мультикультуральний чинник роману “Бляшаний барабан” Гюнтера Граса. – Питання літературознавства, вип. 78. Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 119-126.

14. Бароко як інтерпретамент модернізму (на прикладі драми “Матінка Кураж та її діти” Бертольта Брехта) // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, вип. 44. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – С. 222-226.

15. Своєрідність поетики тваринного у художній творчості Ґюнтера Ґраса // Сучасні літературознавчі студії. Топос тварини як антропологічне дзеркало. Збірник наук. праць. Вип. 8. Гол. ред. В. І. Фесенко – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – С. 384-396.

16. Історія, пам’ять, ідентичність у романі “Моє століття” Ґ. Ґраса // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 152. Т 164. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 10-15.

17. Роман про митця: ґенеза й поетика (на прикладі романів “Бляшаний барабан” Ґ. Ґраса, “Сестра сну” Р. Шнайдера, “Парфум” П. Зюскінда) // Література у літературознавчому континуумі. Тези доповідей Х Міжнародної наукової конференції. – Польща, Седльце: Елпіль, 2012. – С. 44.

18. Варіації голоду від Ґюнтера Ґраса // Сучасні літературознавчі студії. Дискурс смаку в літературі і культурі. Збірник наук. праць. Вип. 9. Гол. ред. В. І. Фесенко – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 45-55.

19. “Ґрімові слова” Ґюнтера Ґраса як літературний заповіт // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Випуск 20. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 69-75. // Електронний ресурс, режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/inomov.new/Visnyk/index.html

20. Jȩzyk jako narzȩdzie i metoda protestu (na prykładzie wiersza “Co musi być powiedziane” Güntera Grassa) // Materialy II Miȩdzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukovej “Opór–Protest–Wykroczenie”. – Lublin: 2013. – S. 88-91.

21. Ценность безобразного в творчестве Г. Грасса // Revitalizace hodnot: umĕní a literatura. Kolektivní monografie. – Brno: Tribun EU, 2013. – S. 461-471.

22. Роман про митця: постмодерна варіація (на прикладі романів „Бляшаний барабан” Ґ. Ґраса, „Сестра сну” Р. Шнайдера, „Парфуми” П. Зюскінда) // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 88. – С. 144-156.

23. Поетика художнього простору у романі «Гойдалка дихання» Герти Мюллер // Діалогічні обертони: науковий збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка; наук. ред. С. Маценка. – Львів, 2014. – С. 279-289. (Серія «Літературознавчі обрії»; Вип. 19).

24. “Мовчання і письмо” у творчості Герти Мюллер // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Збірник наукових праць. – Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2014. – Вип. 20. – С. 50-55.

25. Кіноадаптація роману “Бляшаний барабан” Ґюнтера Ґраса // Сучасні літературознавчі студії. У просторі наукового пошуку В. І. Фесенко. Збірник наук. праць. Вип. 11. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 81-91.

26. Мова як знаряддя і метод протесту (на прикладі вірша “Те, що мусить бути сказано” Ґюнтера Ґраса) // Opór–Protest–Wykroczenie pod redakcją J.Wacha, L. Janickiego. – Lublin: Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 235-247.

27. Література і живопис: діалог мистецтв у творчості письменників // Revitalizace hodnot: umění a literatura II. Týmová monografie. Editor Josef Dohnal. – Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. – S. 669-679.

28. Травматичне невимовне у романі Г. Мюллер “Гойдалка дихання” // Сучасні літературознавчі студії. У просторі наукового пошуку В. І. Фесенко. Збірник наук. праць. Вип. 12. – К.: Вид. центр КНЛУ, 201

29. Роль художнього слова в політичному процесі (на прикладі повісті «Зустріч у Тельґте» Ґюнтера Ґраса) // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. — Львів : Українська академія друкарства, 2016. — С. 177-185.

30. Постать, зіткана із суперечностей // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. — Львів : Українська академія друкарства, 2016. — С. 31-33.

31. Варецька С.О. Роль і функції письменницького об’єднання “Група 47” в літературному процесі Німеччини // Вісник. Серія Іноземні мови. Випуск 23.– Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2016.

32. Варецька С. О. Концепт династійного дому (на прикладі роману “Будденброки” Т. Манна) // Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі. Збірник наук. праць. Вип. 13. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 82-92.

33. Варецька С. О. Мистецтво влади/влада мистецтва, або Чи просто бути офіційним композитором? (на прикладі роману Джуліана Барнза «Шум часу») // Музична фактура літературного тексту: інтермедіальні студії. – Львів: Апріорі, 2017. – С. 293-301.

34. Зміна поколіннєвої свідомості у сімейному романі «Якоб вирішує любити» К. Флореску // Вісник Львівського університету. Серія філологічна.– Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – Вип. 67. – С. 108-116.

35. «Група 47» у літературному процесі Німеччини // Інтервали: 1918 – 1968 – 2018 (література/літературознавство). Матеріали XV Міжнародної літературознавчої конференції 18-19.10.2018. – Чернівці, 2018. – С. 4-5. Тези.

36. Вплив поколіннєвого фактору на діяльність “Групи 47” // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 99. – С. 36-49.

37. «За походженням із джазу» роль джазового мистецтва в житті і творчості Ґюнтера Ґраса. – Львів: Срібне слово, 2019. – С. 154-164.

38. Львівський джаз з історичної перспективи. – Львів: Срібне слово, 2019. – С. 329-335. Інтерв’ю Софії Варецької з Володимиром Котом і Валентином Учаніним.

39. Живописність літератури та літературність малярства у творчості подвійно обдарованих митців-експресіоністів // Питання літературознавства, вип. 102, грудень 2020, С. 134-47. doi:10.31861/pytlit2020.102.134.

40. Художня топографія роду на прикладі роману Каті Петровської «Мабуть, Естер» // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Київ, 2021. – С. 12-14.

41. У співавторстві: Маценка С. П., Мельник Д. М., Тарасюк Я. П. «Душа її і слово не дається під ярмо»: «Кассандра» Лесі Українки крізь призму мовної, міфологічної, соціальної і філософської вини» // Ідеологиня національної аристократії (на пошану від 150-річчя Лесі Українки): збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Львів: Друкарня Львівського медичного національного університету імені Данила Галицького, 25-26.02.2021. – С. 298-304.

Біографія

Літературознавець, філолог-германіст. У 2001 р. закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. І. Франка, спеціальність “Німецька мова та література”. 2001-2008 рр. – аспірантка кафедри світової літератури Львівського національного університету ім. І. Франка, з 2007 р. – асистент цієї ж кафедри. 2008 р. – захистила кандидатську дисертацію “Барокова парадигма у творчості Гюнтера Граса”. 2009 р. – отримала диплом кандидата філологічних наук. З 2011 р. – доцент кафедри світової літератури.

Різне

Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка за 2021 рік (лютий 2022 р.). Доповідь «Сучасне переосмислення минулого в романі «Мабуть, Естер» Каті Петровської».

Методичні матеріали

Навчальна програма курсу “Історія світової літератури”

Силабус курсу “Історія світової літератури” (1-й семестр, денне навчання)

Силабус курсу “Історія світової літератури” (1-й семестр, заочне навчання)

Навчальна програма курсу “Національна література (німецька)”

Силабус курсу “Національна література” (5-й семестр)

Силабус курсу “Національна література” (7-й семестр)

Силабус курсу “Німецькомовні лауреати Нобелівської премії”

Розклад