Варецька Софія Олександрівна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: sofiya.varetska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Німецькомовна література, барокова парадигма в німецькомовній літературі, порівняльне літературознавство, проблеми постмодернізму, новітній сімейний роман, новітній генераційний роман.

Курси

Вибрані публікації

 1. Барокова концепція сучасної людини (типологічні паралелі творчості Гюнтера Граса і Гріммельсгаузена) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 33. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С. 248-254.
 2. Роман Гюнтера Граса «Бляшаний барабан» як сучасний крутійський роман // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Вип. 12. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 304-313.
 3. Барокова парадигма та її художнє втілення в німецькомовній літературі ХХ ст. // Питання літературознавства. – Вип. 12 (69). – Чернівці: Рута, 2005. – С. 32-42.
 4. Відтворення і перетворення дійсності в оповіданні «Зустріч у Тельзіті» Гюнтера Граса // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 46, т. 59. Філологія. – Миколаїв, 2006. – С. 53-57.
 5. Синтез мистецтв у творчості Гюнтера Граса // Питання літературознавства. – Вип. 74. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 10-16.
 6. Відродження форм минулого в постмодерністичній свідомості: барокова парадигма // Сучасні літературознавчі студії. – Вип. 4. Хронозрушення: концепції нелінійного часу у свідомості, культурі та літературі. – К., 2007. – С. 33-40.
 7. Дитячий наратив історії (на прикладі роману «Бляшаний барабан» Гюнтера Граса) // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Вип. 119 (2). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 229-236.
 8. Необарокові мотиви в сучасній німецькій літературі // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Вип. 118. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 16-23.
 9. Метаморфози бароко у круговерті культурного розвитку // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 67, т. 80. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв, 2008. – С. 15-20.
 10. Zur G. Grass-Rezeption in der Ukraine // G. Grass. Literatur. Kunst. Politik. – Gdansk, 2008. – S. 209-217.
 11. Барокова парадигма у творчості Гюнтера Граса. Монографія. – Дрогобич: Коло, 2008. – 240 с.
 12. «Цибулева правда» у спогадах Гюнтера Граса // Літературознавчі студії. – Вип. 12. – Київ: вид. дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 86-90.
 13. Мультикультуральний чинник роману «Бляшаний барабан» Гюнтера Граса // Питання літературознавства. – Вип. 78. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 119-126.
 14. Бароко як інтерпретамент модернізму (на прикладі драми «Матінка Кураж та її діти» Бертольта Брехта) // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Вип. 44. – Житомир: вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2009. – С. 222-226.
 15. Своєрідність поетики тваринного в художній творчості Гюнтера Граса // Сучасні літературознавчі студії. Топос тварини як антропологічне дзеркало. – Вип. 8. – К., 2011. – С. 384-396.
 16. Історія, пам’ять, ідентичність у романі «Моє століття» Гюнтера Граса // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 152, т. 164. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв, 2011. – С. 10-15.
 17. Роман про митця: генеза й поетика (на прикладі романів «Бляшаний барабан» Гюнтера Граса, «Сестра сну» Роберта Шнайдера, «Парфуми» Патріка Зюскінда) // Література в літературознавчому континуумі. Тези доповідей Х Міжнародної наукової конференції. – Польща, Седльце: Елпіль, 2012. – С. 44.
 18. Варіації голоду від Гюнтера Граса // Сучасні літературознавчі студії. Дискурс смаку в літературі і культурі. – Вип. 9. – К., 2012. – С. 45-55.
 19. «Грімові слова» Гюнтера Граса як літературний заповіт // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Вип. 20. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 69-75.
 20. Jȩzyk jako narzȩdzie i metoda protestu (na prykładzie wiersza «Co musi być powiedziane» Güntera Grassa) // Materialy II Miȩdzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukovej «Opór – Protest – Wykroczenie». – Lublin, 2013. – S. 88-91.
 21. Роман про митця: постмодерна варіація (на прикладі романів «Бляшаний барабан» Гюнтера Граса, «Сестра сну» Роберта Шнайдера, «Парфуми» Патріка Зюскінда) // Питання літературознавства. – Вип. 88. – Чернівці, 2013. – С. 144-156.
 22. Поетика художнього простору в романі «Гойдалка дихання» Герти Мюллер // Діалогічні обертони: науковий збірник на пошану пам’яті проф. Нонни Копистянської / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка; наук. ред. С. П. Маценка. – Львів, 2014. – С. 279-289.
 23. «Мовчання і письмо» у творчості Герти Мюллер // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – Вип. 20. – К.: Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України, 2014. – С. 50-55.
 24. Кіноадаптація роману «Бляшаний барабан» Гюнтера Граса // Сучасні літературознавчі студії. У просторі наукового пошуку В. І. Фесенко. – Вип. 11. – К., 2014. – С. 81-91.
 25. Мова як знаряддя і метод протесту (на прикладі вірша Гюнтера Граса «Те, що мусить бути сказано») // Opór – Protest – Wykroczenie / pod redakcją J. Wacha, L. Janickiego. – Lublin: Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 235-247.
 26. Література і живопис: діалог мистецтв у творчості письменників // Revitalizace hodnot: umění a literatura II. Týmová monografie. Editor Josef Dohnal. – Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. – S. 669-679.
 27. Травматичне невимовне в романі Г. Мюллер «Гойдалка дихання» // Сучасні літературознавчі студії. У просторі наукового пошуку В. І. Фесенко. – Вип. 12. – К., 2015.
 28. Роль художнього слова в політичному процесі (на прикладі повісті «Зустріч у Тельгте» Гюнтера Граса) // Пережиття: науковий збірник на пошану пам’яті доц. Галини Рубанової / наук. ред. С. П. Маценка, відповід. ред. О. С. Левицька. – Львів: Українська академія друкарства, 2016. – С. 177-185.
 29. Постать, зіткана із суперечностей // Пережиття: науковий збірник на пошану пам’яті доц. Галини Рубанової / наук. ред. С. П. Маценка, відповід. ред. О. С. Левицька. – Львів: Українська академія друкарства, 2016. – С. 31-33.
 30. Роль і функції письменницького об’єднання «Група 47» в літературному процесі Німеччини // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Вип. 23. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016.
 31. Концепт династійного дому (на прикладі роману «Будденброки» Томаса Манна) // Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі. – Вип. 13. – К., 2016. – С. 82-92.
 32. Мистецтво влади/влада мистецтва, або Чи просто бути офіційним композитором? (на прикладі роману Джуліана Барнза «Шум часу») // Музична фактура літературного тексту: інтермедіальні студії. – Львів: Апріорі, 2017. – С. 293-301.
 33. Зміна поколіннєвої свідомості в сімейному романі Каталін Доріан Флореску «Якоб вирішує любити» // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 67. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 108-116.
 34. «Група 47» у літературному процесі Німеччини // Інтервали: 1918 – 1968 – 2018 (література/літературознавство). Матеріали XV Міжнародної літературознавчої конференції. – Чернівці, 2018. – С. 4-5.
 35. Вплив поколіннєвого фактору на діяльність «Групи 47» // Питання літературознавства. – Вип. 99. – Чернівці, 2019. – С. 36-49.
 36. «За походженням із джазу»: роль джазового мистецтва в житті і творчості Гюнтера Граса. – Львів: Срібне слово, 2019. – С. 154-164.
 37. Львівський джаз з історичної перспективи. – Львів: Срібне слово, 2019. – С. 329-335. Інтерв’ю Софії Варецької з Володимиром Котом і Валентином Учаніним.
 38. Живописність літератури та літературність малярства у творчості подвійно обдарованих митців-експресіоністів // Питання літературознавства. – Вип. 102, 2020. – С. 134-147.
 39. Художня топографія роду на прикладі роману Каті Петровської «Мабуть, Естер» // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі. Матеріали міжнародної наукової конференції. – К., 2021. – С. 12-14.
 40. (у співавторстві з проф. Маценкою С. П., доц. Мельник Д. М., доц. Тарасюк Я. П.). «Душа її і слово не дається під ярмо»: «Кассандра» Лесі Українки крізь призму мовної, міфологічної, соціальної і філософської вини» // Ідеологиня національної аристократії (на пошану від 150-річчя Лесі Українки): збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Львів: Друкарня Львівського медичного національного університету імені Данила Галицького, 2021. – С. 298-304.
 41. Феномен каяття й спокути в романі «Траєкторією краба» Гюнтера Граса // Сіверянський літопис, № 2, (164). – Чернігів, 2022. – С. 105-110. http://www.siver-litopis.cn.ua/arh/2022/Siver_litopis_02_2022.pdf
 42. Неповсякденна історія війни (на прикладі роману «Жінка в Берліні») // Česká asociace slavistů a Ústav slavistyky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. – Брно, 2022.
 43. (у співавторстві з проф. Маценкою С. П., доц. Мельник Д. М., доц. Тарасюк Я. П.). Наратив вини в «Кассандрі» Лесі Українки // Studia polsko-ukrańskie. – Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022. – S. 125-140.
 44. (у співавторстві з проф. Маценкою С. П., доц. Мельник Д. М., доц. Тарасюк Я. П.). Феномен крику у драмі «Кассандра» Лесі Українки // Wrocławska Ukrainistyka. Lingua – Litterae – Sermo // red. Przemysław Jóźwikiewicz, Olga Barabasz-Rewak, Julia Rysicz-Szafraniec, Anna Ursulenko. – Wrocław: ATUT, 2022. – S. 341-354.
 45. «Равлик – це прогрес» політична програма Гюнтера Граса (на прикладі роману «Зі щоденника равлика») // Співи Землі: біологія та екологія в літературі і культурі. Матеріали міжнародної наукової конференції / [ред. кол. О. П. Новик, О. Д. Харлан]. – Бердянськ, 2022. – С. 35-39.
 46. Роль бренду в літературі (на прикладі творчості Сергія Жадана та Гюнтера Граса) // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2022 рік (2-3 лютого 2023 р.). З нагоди 125-ліття кафедри французької філології. – Рівне: Волинські обереги, 2023. – С. 153-155.

 

 

Біографія

Літературознавець, філолог-германіст. У 2001 р. закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Німецька мова та література». 2001-2008 рр. – аспірант, з 2007 р. – асистент, з 2011 р. – доцент кафедри світової літератури факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію «Барокова парадигма у творчості Гюнтера Граса».

Різне

ВИСТУПИ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ

 1. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2021 рік, 3-4 лютого 2022 р. На пошану доктора філологічних наук, професора Катерини Яківни Кусько. Доповідь «Сучасне переосмислення минулого в романі «Мабуть, Естер» Каті Петровської».
 2. Міжнародний науковий семінар в Інституті дослідження людини, присвячений творчості Лесі Українки та представленню наукового проєкту «Кассандра Лесі Українки: перформанс тексту» і одному з аспектів дослідження «Оптика війни в Кассандрі Лесі Українки», 29 листопада 2022 р., Університет м. Клермон-Овернь (Франція).
 3. Методологічний семінар кафедри світової літератури «Читати. Досліджувати. Навчати», 9 травня 2023 р., м. Львів. Доповідь «Неповсякденна історія війни (роман «Жінка в Берліні»).
 4. IV Міжнародна конференція «Слов’янські студії», 29-30 травня 2023 р., м. Миколаїв. Доповідь «Снування світу» в Кассандрі Лесі Українки: міфопоетичний аналіз» (у співавторстві з проф. Маценкою С. П., доц. Мельник Д. М., доц. Тарасюк Я. П.).

***

 1. Публічна онлайн-доповідь (у співавторстві з проф. Маценкою С. П., доц. Мельник Д. М., доц. Тарасюк Я. П.) «Кассандра – голоси: інсценування мовлення у драмі Лесі Українки», 28 січня 2022 р. https://www.facebook.com/events/611960639912498/?ref=newsfeed
 2. Публічна онлайн-доповідь (у співавторстві з проф. Маценкою С. П., доц. Мельник Д. М., доц. Тарасюк Я. П.) «Феномен крику у драмі «Кассандра» Лесі Українки», 04 лютого 2022 р.
  https://www.facebook.com/events/311555220942995/?ref=newsfeed
 3. Подкаст для Австрійського бюро кооперації у м. Львів (Kooperationsbüro Lemberg),
  присвячений життєвому і творчому шляху Ельфріде Єлінек https://linktr.ee/podcast_oestlit
 4. Подкаст для Австрійського бюро кооперації у м. Львів (Kooperationsbüro Lemberg),
  присвячений життєвому і творчому шляху Даніеля Кельмана https://linktr.ee/podcast_oestlit
 5. Публічна онлайн-доповідь (у співавторстві з проф. Маценкою С. П., доц. Мельник Д. М., доц. Тарасюк Я. П.) «Презентація проєкту Еви Мелоун «Кассандра і …», 21 квітня 2023 р.
  https://www.facebook.com/events/501376958730031/?ref=newsfeed

 

 

 

Методичні матеріали

Розклад