Німецькомовні лауреати Нобелівської премії

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Варецька С. О.Інн41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Інн41доцент Варецька С. О.

Опис курсу

Мета вивчення вибіркової дисципліни “Німецькомовні лауреати Нобелівської премії” – ознайомити студентів із творчістю найвпливовіших письменників кінця ХХ – початку ХХІ ст. у німецькомовному просторі, дати уявлення про окремі важливі тенденції світового літературознавства.
Бурхливий розвиток літератури у ХХ ст., її насиченість різнорідними стильовими та ідейними тенденціями, пошук нових форм і збагачення новим змістом породжують численні інтерпретації, неоднозначні оцінки, становлять предмет критичних дискусій. У сучасному європейському літературознавстві відчутною є тенденція до концептуального
переосмислення особливостей літератури постмодерної доби. Зокрема, йдеться про творчість відомих німецькомовних письменників Ґюнтера Ґраса, Герти Мюллер, Ельфріде Єлінек, яких було відзначено у світовому літературному процесі й нагороджено найпрестижнішою Нобелівською премією з літератури.

Рекомендована література

Основна література:
1. Варецька С. О. Барокова парадигма у творчості Ґюнтера Ґраса. Монографія. – Дрогобич: Коло, 2008. – 240 с.
2. Маценка С. П. Ґюнтер Ґрасс, німецький митець, нобеліант, діагностик виснаженого світу. – Львів: ПАІС, 2012. – 55 с.
3. Варецька С. О. Травматичне невимовне у роману Герти Мюллер “Гойдалка дихання”.
4. Grass G. Im Krebsgang. – Göttingen: Steidl Verlag, 2002. – 336 S.
5. Jelinek E. Klavierspielerin. – Rowohlt Taschenbuch, 1986. – 336 S.
6. Müller H. Atemschaukel. – München: Carl Hanser Verlag, 2009. – 304 S.
7. Stolz D. Günter Grass, der Schriftsteller. Eine Einführung. – Göttingen, 2005. – 208 S.

Додаткова література:
1. Виступ Ґюнтера Ґраса з нагоди вручення Нобелівської премії “Далі буде…” // Ґрас Ґ. Бляшаний барабан. – К.: Юніверс, 2005. – С. 757-773.
2. Варецька С. О. Художнє осмислення трансформацій історії (за романом “Траєкторією краба” Ґ. Ґраса)  http://litmisto.org.ua/?p=19046
3. Гаврилів Т. Що сталося? Про Єлінек в українському контексті // https://web.archive.org/web/20131006104847/http://www.prostory.net.ua/
ua/translate/531-2012-05-04-18-01-54
4. Ґерта Мюллер – нобеліантка, творець ландшафтів знедолених | Софія Варецька  https://www.youtube.com/watch?v=NSEmjLIDljo
5. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. – К.: Критика, 2005. – 264 с.
6. Ґюнтер Ґрасс: “незручний” письменник, який творив наперекір духу часу | Софія Варецька – https://www.youtube.com/watch?v=_lRGYGnVZ1Y&t=658s
7. Еко У. Поетика відкритого тексту // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / Зубрицька М. – Львів: Літопис, 2001. – C. 525-539.
8. Затонський Д. “Бляшаний барабан” Ґюнтера Ґраса, або Чи розуміємо ми світ, у якому існуємо? / Ґрас Ґ. Бляшаний барабан. – К.: Юніверс, 2005. – C. 5-37.
9. Кирилова Т. “Тіло та нарація в романі Г. Мюллер “Краще б я сьогодні з собою не зустрілася” // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – Випуск 16. – Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. – С. 195-201.
10. Маценка С. Герта Мюллер – німецька письменниця, нобеліант, творець ландшафтів бездомності. – Львів: ПАІС, 2012. – 52 с.
11. Мюллер Г. Кожне слово знає щось про порочне коло. // Критика, число 3-4 (149-150), 2010. – С. 45-47.
12. Поліщук Я. Література як спосіб долання страху // http://litakcent.com/2010/11/08/literatura-jak-sposib-dolannja-strahu/
13. Поліщук Я. РЕвізії пам’яті: літературна критика / Ярослав Поліщук // Бібліотека альманаху українців Европи “Зерна”, № 62. – Луцьк: ПВД “Твердиня”, 2011. – 216 с.
14. Шахова К. П’ять німецьких лауреатів Нобелівської премії з літератури. – К.: Юніверс, 2001. – 208 с.
15. Böttiger H. Die Gruppe 47 Als die deutsche Literatur Geschichte schrieb. – München: DVA, 2012. – 480 S.
16. Durzak M. Der deutsche Roman der Gegenwart. – Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz: W. Kohlhammer Verlag, 1971. – 400 S.
17. Grass G. Die Verantwortung meiner Generation // Deutsche Fragen. Texte zur jüngsten Vergangenheit. – Berlin, München: Langenscheidt, 1981. – S. 140-141.
18. Hescher A. Vom “postmodernen Roman” zur postmodernen Lesart. – Essen, 1996.
19. Lackner Е. Herta Müller // Erna Lackner // http://www.magazin-
deutschland.de/de/artikel/artikelansicht/article/herta-mueller.html
20. Scherpe K.R. Die rekonstruierte Moderne. Studien zur deutschen Literatur nach 1945. – Köln, Weimar, Wien, 1992.
21. Wenn wir schweigen, werden wir unangenehm – wenn wir reden, werden wir lächerlich // http://www.reife.ch/Winter03/et4-schweigen.html
22. Wichner E. Nobelpreis für das amputierte Leben in der Diktatur // Ernest Wichner //
http://www.welt.de/kultur/article4779483/Nobelpreis-fuer-das-amputierte-Leben-in-der-Diktatur.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Німецькомовні лауреати Нобелівської премії"

Завантажити силабус