Основна мова (іспанська, 2 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
37Іспит
47Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3128Іні21Осєчко С. М.
4128Іні21Осєчко С. М.

Опис курсу

Вивчення іспанської мови на II курсі іспанської філології передбачає:

удосконалення і закріплення правильної вимови звуків та інтонації мовного потоку;

систематизацію нормативного курсу морфології і поглиблення вивчення синтаксичної будови іспанської мови;

збагачення словникового запасу студентів, закріплення основних положень з лексикології, а також проблем словотвору;

розвиток як мовної, так і мовленнєвої компетенції студента на основі побутової (типових повсякденних ситуацій) та країнознавчої (суспільно-політичних, економічних та тем стосовно культурного життя країни, мову якої вивчають) тематики;

розвиток у студентів уміння практично використовувати реальну “живу” мову, що вимагає від них співвіднесення мовних одиниць з їхніми комунікативними функціями, тобто здатності адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування.

 

Рекомендована література

Базова

 1. Борисенко И.И. Грамматика испанской разговорной речи с упражнениями. – Москва: “Высшая школа”, 2000.
 2. Попова Н. И. Практическая грамматика испанского языка. – Москва: “Высшая школа”,
 3. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel intermedio. – Madrid: SGEL, 1995.
 4. Мercedes Belchi Arévalo, Paul J.Cárter. Síntesis. Curso intermedio de españ – Madrid: SGEL, 1995.

Допоміжна

 1. Виноградов В. С. Граматика испанского языка. Практический курс. – Москва: “Высшая школа”, 1990.
 2. Красникова Л.Г. Наblаndо еsраñol. – Москва: “Высшая школа”, 1971.
 3. Шефер И.А. “Испанский язык. Интенсивный курс обучения усной речи. –Москва: “Высшая школа”, 1990.
 4. Álvarez Merlo R., Núñez Cabezas Emilio A. Prácticas de lengua española (niveles medio y superior). – Madrid.
 5. Alzugaray P., Barrios Mª José, Hernández C. Preparación Diploma de Español. Nivel Intermedio B2. – Madrid: Edelsa, 2008.
 6. Busquets L., Bonzi L. Curso intensivo de español para extranjeros. – Madrid: Verbum, 2000.
 7.  Castro Francisca. Uso de la gramática española. Nivel intermedio. –  Madrid, 2005.
 8. Castro Francisca. Uso de la gramática española. Nivel avanzado. –  Madrid, 2005.
 9. Castro Viúdez F., Díaz Ballesteros P., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 1 . – Madrid: SGEL, 2004.
 10. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 2 . – Madrid: SGEL, 2008.
 11. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 3 . – Madrid: SGEL, 2006.
 12. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 4 . – Madrid: SGEL, 2007.
 13. Cerrolaza Aragón M., Cerrolaza Gili O., Llovet Barquero B. Pasaporte (A1). – Madrid: Edelsa, 2007.
 14. Cerrolaza Aragón M., Cerrolaza Gili O., Llovet Barquero B. Pasaporte (A2). – Madrid: Edelsa, 2008.
 15. Cerrolaza Gili O., Sacristán Díaz E. Libro de ejercicios. Diccionario práctico de gramática. – Madrid: Edelsa, 2009.
 16. Encinar Ángeles. USO interactivo del vocabulario. – Madrid: Edelsa, 2008.
 17. García Fernández N., Sánchez Lobato J. Español 2000. – Madrid: SGEL, 1993.
 18.  Gil Guerra Carmen. Las aventuras de Mat y Rob. – Madrid: SGEL, 2002.

 

 1. Інформаційні ресурси

 

 1. http://www.cervantes.es/default.htm
 2. https://www.holaquetal.com/es_ES/web/hqt/spanish-materials
 3. http://www.auladiez.com/ejercicios/index.html
 4. http://www.aprenderespanol.org/
 5. http://www.redmolinos.com/

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму