Основи філології (французька філологія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Мандзак І. А.Інф11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Інф11доцент Мандзак І. А.

Опис курсу

Курс “Основи філології” має за мету  ознайомити студента з передумовами та історією розвитку французької мови, мотивувати вивчення французької мови як іноземної, дати узагальнений опис об’єкту французької філології, показати специфіку французької мови порівняно з іншими мовами. Курс поділено на дві основні частини. Перша частина присвячена розгляду французької мови в просторі і часі,  в другій частині проводиться аналіз структури і функціонування французької мови. Завданням курсу є  поступове оволодіння науковим мовознавчим матеріалом, вироблення навичок практичного застосування теоретичних знань при вивченні і викладанні французької мови. Студент повинен вільно орієнтуватися в модифікаціях фонетичної, граматичної та синтаксичної будови народної латини, які підготували передумови для розходження романських мов; знати характерні особливості аналітизму сучасної французької мови; орієнтуватися в особливостях типів та соціально-функціональних різновидах французької мови.

Рекомендована література

Основна

 1. Магушинець І.І. Вступ до романської філології / І.І. Магушинець. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – 79 с.
 2. Сак Ю.М. Вступ до романського мовознавства / Ю.М. Сак. – Ужгород, 1982. – 56 с.
 3. Dombrovski O. Histoire de la langue française / Dombrovski. – Lviv : Éditions de l’Université Ivan Franko de Lviv. Presses universitaires, 1972. – 137 p.

Допоміжна

 1. Гуз О.П. Проблема класифікації романських мов у сучасному романському мовознавстві / О.П. Гуз. – Філологічні науки №3. – 2007. – с. 385-389.
 2. Орличенко О.В. Актуальність діахронічних досліджень романських мов / О.В. Орличенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць/ відп. ред. Корбозерова Н.М. – К.: Логос, 2005. – Вип. 6. – с. 180-185.
 3. Помірко Р.С. Мова і мовна політика в історії становлення романських держав / Р.С. Помірко. – Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2007. – №41. – с. 4-7.
 4. Alerbach E. Introduction aux études de la philologie romane / E. Alerbach. – Francfort : Klostérman. – 1965. – 248 p.
 5. Béchade H.-D. Phonétique et morphologie du français moderne et contemporain / Hervé-Dé Béchade. – Paris : Presses unversitaires de France. – 1992. – 302 p.
 6. Hud H. La morphologie : Forme et sens des mots du français / Hélène Hud. – Paris : Armand Colin. – 2006. – 264 p.
 7. Klinkenberg J.-M. Des langues romanes / Jean-Marie Klinkenberg. – Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur. Duculot. – 1999. – 314 p.
 8. Maingueneau D. Syntaxe du français / Dominique Maingueneau // Les Fonamantaux. La bibliothèque de l’étudiant. Linguistique. – Hachette Supérieur. – №29. – 2007. – 159 p.
 9. Mourin L. Introduction à la morphologie comparée des langues romanes / L. Mourin. – Bruges : De Tempel. – 1961. – 175 p.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.culture.coe.int/portfolio
 2. http://www.jean-nicolaslefle.viabloga.com/
 3. http://www..lexiquefle.free.fr/
 4. http://www.lefrançaispourtous.com
 5. http://www.culturefrançaise.over-blog.com

Силабус:

Завантажити силабус