Мандзак Іван Антонович

Посада: доцент кафедри французької та іспанської філологій

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Ivan.Mandzak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

лексикологія (семантика), синтагматика,   метафоричні сполучення слів.

Курси

Вибрані публікації

Мандзак І.А. L’Homme et son environnement. Навчальний посібник. – Львів: Вища школа, 1976. – 114 стор.

Мандзак І.А. Les Activitеs et les Loisirs de l’Homme. Навчальний посібник. – Київ: НМК ВО, 1993. – 100 стор.

Мандзак І.А. Конкурсні тестові завдання з французької мови. – Львів: ЛДУ, 1995. – 110 стор. /співавтор/

Мандзак І.А. Конкурсні тестові завдання з французької мови. – Львів: ЛДУ, 1998. – 111 стор. /співавтор/

Мандзак І.А. Методичні вказівки до вивчення основної термінології з курсу «Теоретична фонетика сучасної французької мови». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 1998. – 16 с.

Мандзак І.А. Тестові завдання з французької мови. – Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2000. – 262 стор. /співавтор/

Мандзак І.А. Конкурсні завдання з французької мови. – Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2001. – 262 стор. /співавтор/

Мандзак І.А. Підручник з французької мови. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 333 стор.

Мандзак І.А. Тестові завдання з французької мови.-Львів: Видав.центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 288 стор. (у співавторстві: Гузь С.) (Кость Г.М., Кравець Я.І., Львова Л.Ф., Мандзак І.А.)

Мандзак І.А. Метафора в синтаксичних рамках « Підмет +дієслово-зв’язка+іменна частина присудка » ( Sujet+verbe-copule+attribut ) // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – Вип. №14. – С. 133-142.

Les principaux substituts de la langue française // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 16. – С. 78-83.

La métaphore dans les syntagmes nominaux «Nom+Adj» // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип.17. – С. 104-110.

Мандзак І. А. Le syntagme métaphorique “Adjectif + de + Nom”. (Метафорична синтагма « Прикметник + прийменник de + Іменник»). // Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – Вип. 521. – С. 36-38.

Мандзак І. А. De quelques particularités structurales des phrases attributives de la langue parlée. (Про деякі структурні особливості атрибутивних речень у французькому розмовному мовленні). // Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – Вип. 565. – С. 37-41.

Мандзак І. А. Les verbes de mouvement dans un contexte métaphorique / І. А. Мандзак // Науковий збірник Чернівецького університету. Випуск 645. Романо-слов’янський дискурс. Збірник наукових праць. – Чернівці, 2013. – С. 38–41.

Мандзак І.А. Підручник з французької мови. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 335 с.

Мандзак І.А. Практична граматика французької мови: навчально-методичний посібник / Іван Антонович Мандзак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 74 с.

Мандзак І.А. Grammaire française concise (Стислий курс граматики французької мови для студентів третього курсу французької філології) / Іван Антонович Мандзак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 44 с.

Мандзак І.А. La composante sémantique de la subordination dans les structures métaphoriques. (Стаття у зб.: «Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції в європейському мовному вимірі», 27 травня 2016 р.). – Чернівці: БДФЕУ, 2016. – 55-59.

Мандзак І.А. Histoire de la France (Матеріали до теоретичного курсу «Країнознавство: Історія Франції») (Навчально-методичний посібник. Ч. І. / Іван Антонович Мандзак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 137 с.

Мандзак І.А. Histoire de la France (Матеріали до теоретичного курсу «Країнознавство: Історія Франції») (Навчально-методичний посібник. Ч. ІІ. / Іван Антонович Мандзак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 36 с.

Мандзак І.А. Les tendances modernes dans la phonétique française (Матеріали до курсу ДВВ «Сучасні тенденції у фонетиці французької мови») (Навчально-методичний посібник. / Іван Антонович Мандзак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 34 с.

Мандзак І.А. Les problèmes actuels de la philologie et des études de traduction (Навчально-методичний посібник. Для студентів магістратури / Іван Антонович Мандзак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 106 с.

Мандзак І.А. Переклад французькою мовою буклету «ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА». – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 46 с.

 

Біографія

Народився 1945 р. у м. Нансі (Франція) у сім’ї робітників. У 1962 р. закінчив Золочівську середню школу. У 1962 – 1 967 рр. навчався на факультеті іноземних мов (французька філологія) Львівського університету ім. Івана Франка. З 1962 р. по 1985 р. – асистент кафедри французької філології ЛДУ.  У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Вираження метафоричної кількості і/або інтенсивності ознаки в моделі N de N”. З 1985 р. – доцент кафедри французької філології Львівського університету. 

Розклад