Основи лексикографії

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
71Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
78доцент Лесечко Б. В.Інм41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
78Інм41доцент Лесечко Б. В.

Опис курсу

 • Мета курсу – формування базових теоретичних знань з лексикографії,  розкриття основних аспектів змісту поняття “лексикографія”: історія лексикографії; теорія лексикографії як самостійної лінгвістичної дисципліни; практична лексикографія.
 • Курс формує у студентів наукове уявлення про базові поняття, концепції і принципи лексикографії, знайомить з аспектами лексикографічного опису слова, типами інформації в словнику, метамовою словника, його макро- і мікроструктурою, функціями словників та параметрами їхньої класифікації та ін.
 • В галузі історії лексикографії студенти отримують відомості про історію словникової справи в німецькомовних країнах і в Україні та ретроспективний огляд вирішення типових лексикографічних проблем.
 • В галузі практичної лексикографії студенти набувають навичок аналізу словників різних типів, аналізу словникової статті та навичок практичної роботи по складанню словникової статті та укладанню словника.

Рекомендована література

 

 1. Гінка Б. І. Лексикологія німецької мови: лекції та семінари. Тернопіль: ТНПУ, 2008.
 2. Девкин В. Д. Немецкая лексикография. М.: Высшая школа, 2005.
 3. Дубичинский В. В. Искусство создавать словари. Харьков: ХГПУ, 1994.
 4. Дубічинський В. В. Українська лексикографія: історія, сучасність та комп’ютерні технології. – Харків, 2004.
 5. Кровицька О. Українська лексикографія: теорія і практика. – Л.: Інститут українознавства НАНУ, 2005.
 6. Огуй О. Д. Лексикологія німецької мови. Вінниця, Нова книга, 2003.
 1. Bußmann H. Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart,
 1. Hausmann F. J. u a. Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie. Berlin/New York, 1989.
 2. Kühn I. Lexikologie. Eine Einführung. (Germanistische Arbeitshefte; 35). – Tübingen: Niemeyer, 1994.
 3. Schlaefer M. Lexikologie und Lexikographie. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2002.
 4. Stepanova M. D., Černyševa I. I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – Moskau, 1986.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму