Педагогічна граматика

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Кунець Х. Б.Іна41, Іна42, Іна43, Іна44, Іна45, Іна46

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб оволоідти практичними навичками викладання граматики. Тому у курсі представлено як огляд теоретичних концепцій, так і процесів та інструментів необхідних для навчання цього мовного аспекту.
Дисципліна «Педагогічна граматика» є вибірковою дисципліною з спеціальності 035 Філологія для освітньої програми “Англійська мова та література”, яка викладається в 8 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою вивчення нормативної/вибіркової дисципліни «Педагогічна граматика» є розширити теоретичну базу з методики навчання іноземної мови з урахуванням особливостей викладання граматики англійської мови, а також сформувати у них основи вмінь творчо застосовувати свої знання на практиці.

Рекомендована література

1) Rutherford W.E. 2014. Second language grammar : learning and teaching.

2) Scrivener J. 2011. Learning Teaching

3) Keck C & Y. 2014. Kim. Pedagogical Grammar

4) Quirk R. & S. Greenbaum. A University Grammar of English

Силабус:

Завантажити силабус