Переклад різножанрових текстів

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор Паславська А. Й.Інм21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Інм21професор Паславська А. Й.

Опис курсу

  • Мета курсу – формування базових теоретичних знань із функціональної типології текстів, їх жанрової характеристики, випрацювання навичок ідентифікації конкретного типу тексту та його жанру та застосування адекватних методів і прийомів його перекладу, оскільки типологічні ознаки тексту значною мірою визначають стратегію його перекладу.
  • Курс інформує про сучасні жанрові теорії перекладу, специфіку організації тексту та його передачі іншою мовою, знайомить з прийомами перекладу конкретних мовно-мовленнєвих жанрів.

Рекомендована література

  1. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного творчества. – М.: Ис-во, 1979. ­– C. 237-280.
  2. Бацевич Ф. Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи: монографія. – Львів: ПАІС, 2005.
  3. Вежбицкая А. Речевые жанры // Жанры речи. – Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 1997. – С. 99-111.
  4. Шмелева Т. В. Модель речевого жанра // Жанры речи. Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 1997. – Вып. 1. – С. 88-99.
  5. Зимомря М. І., Білоус О. М. Художній переклад – шляхи аналізу. – К., 2001.
  6. Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Теорія і практика перекладу німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 596 с.
  7. Fleck K. E. W. Urkundenübersetzung // Snell-Hornby M. Handbuch Translation. – Tübingen : Schauffenburg Verlag. – S. 230–234.
  8. Honig H. G., Kußmaul P. Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. – Tübingen: Narr, 1996. – 236 S.

Nord C. Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. – Heidelberg: Groos, 1995. – 285 S.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму