Паславська Алла Йосипівна

Посада: завідувач кафедри міжкультурної комунікації та перекладу, професор кафедри міжкультурної комунікації та перекладу

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-80

Електронна пошта: alla.paslawska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • міжкультурна комунікація
 • культурологічне перекладознавство
 • теорія та практика перекладу
 • жанрові теорії перекладу, мовні універсалії
 • порівняльна типологія германських, романських тa слов’янських мов
 • питання лексичної семантики й теоретичного словотвору

Курси

Публікації

Публікації: понад 270 позицій –  Завантажити список: List_Paslawska PDF, 400 Kb.

Основні публікації:

 1. Paslawska Perfekt– und Futurkonstruktionen im Ukrainischen (und Russischen). – SfS: Tübingen, 1999. – 59 S.
 2. PaslawskaA., Stechow A. v. Tempus–Aspekt–Aktionsarten–Architektur aus typologischer Sicht // Вісник Львівського ун-ту. Сер. ін. мови. – Вип. 11. – 2003. – С. 19-36.  Завантажити файл
 3. Paslawska A. Negative Polaritätselemente und ihre Lizensierung im Ukrainischen // Kosta P. et al. (Eds.), Investigations into Formal Slavic Linguistics: Contributions of the Fourth European Conference on Formal Description of Slavic Languages – FDSL IV. Held at Potsdam University, November 28–30, 2001, Part II. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003. – P. 673–683. Завантажити файл
 4. Паславська А. Зіставно-типологічний аналіз афіксального заперечення у германських, романських та слов’янських мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. – Вип. 4. – С. 66-78.
 5. Паславська А. Заперечення як мовна універсалія: принципи, параметри, функціо­нування: Монографія. – Львів: Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – 290 с. Завантажити PDF файл. 
 6. Паславська А. Про штуку перекладання Івана Франка / А. Паславська // Наук. зап. – Вип. 126. – Сер. філол. науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2014. – С. 59–64. 
 7. Паславська А. Поезія Тараса Шевченка в перекладах Івана Франка / Алла Паславська // Наук. зап. – Вип. 136. – Сер. філол. науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2015. – С. 32–38. 
 8. Паславська А. Порівняльно-типологічний аналіз заперечення (німецько-українські мовні паралелі)  / Алла Паславська // Наук. зап. – Вип. 144. – Сер. філол. науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2016. – С. 77–84. 
 9. Паславська А. Іван Франко та його німецька одежа Записки НТШ. – Львів, 2016. – Т. 269 Праці Філологічної секції. – С. 290-296.
 10. Paslawska Alla. Bereiche der Negation, untersucht am Beispiel des Dekalogs Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten Hg. Zofia Berdychowska, Robert Kolodziej, Pawel Zarychta. – №2. –
 11. Vivere memento! Antologie deutsprachiger Werke von Iwan Franko.
 12. Паславська А. Інформаційна структура заперечних речень Вісник Львівського ун-ту. Сер. ін. мови. – Вип. 14. – 2007. – С. 24–31.
 13. Паславська А. Етнічні стереотипи в літературі Австрійської Галичини А. Паславська – Наук. зап. – Вип. 105 (2). – Сер. філол. науки (мовознавство). – Кіровоград РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. Завантажити файл: Ethnic (335 Kb)
 14. Паславська А. Сонети Андреаса Ґрифіуса в перекладі Григорія Кочура Алла Паславська Іноземна філологія укр. наук. зб. – Львів ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 127 (2). – С. 72–78. Завантажити файл:Сонети
 15. Паславська А. Невербальна міжкультурна комунікація Помірко Р., Бацевич Ф., Паславська А. Мовленнєві жанри в міжкультурній комунікації монографія Помірко Р., Бацевич Ф., Паславська А., Дяків. Завантажити файл: Nonverbal communication
 16. Паславська А. Моно- та полінегація в мові типологічний аналіз А. Паславська Іноземна філологія укр. наук. зб. – Львів ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 123. – С. 38–44. Завантажити файл: Моно- та полінегація
 17. Паславська А. Мовленнєвий жанр “заповідь” в аспекті міжкультурної комунікації А. Паславська Помірко Р., Бацевич Ф., Паславська А. Мовленнєві жанри в міжкультурній комунікації монографія. Завантажити файл: Сommandment
 18. Паславська А. Імпліцитне заперечення типологія реалізації А. Паславська Іноземна філологія укр. наук. зб. – Львів ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 120. – С. 9–15. Завантажити файл: Implizite Negation
 19. Паславська А. Іван Франко та його німецька одежа Записки НТШ. – Львів, 2016. – Т. 269 Праці Філологічної секції. – С. 290-296. Завантажити файл: Ivan Franko
 20. Паславська А. Зіставно-типологічний аналіз афіксального заперечення у германських, романських та слов’янських мовах Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики Зб. наук. пр. – К. Завантажити файл: Analysis
 21. Паславська А. Заперечні фразеологізми структура, семантика, функціонування Проблеми загального, германського та слов’янського мовознавства. До 70–річчя проф. Левицького В. В. – 2008. Завантажити файл: Negationsphraseologismen
 22. Паславська А. Заперечення в мовленнєвому онтогенезі А. Паславська Наукові записки. – Сер. філол. науки (мовознавство) У 5 ч. – Кіровоград РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2009. – Вип. 81 (2). Завантажити файл: Negation

Біографія

1985 р. закінчила Львів. ун-т, ф-т іноз. мов.
1985-1986 стажист-дослідник каф. нім. філол.
1986-1989 навчалася в аспірантурі; 1990 – захистила канд. дис. “Експліцитне та імпліцитне заперечення у суч. нім. мові (на матеріалі похідної та непохідної лексики)”.
1995-2007 доц. каф. нім. філол. Cтипендіат Австрійської, Німецької академічних служб обміну, Міністерства науки, дослідницької діяльності й культури (Баден-Вюртемберґ, Німеччина), Інституту психолінгвістики ім. Макса Планка (Нідерланди), стипендії імені Івана Франка. У 2008 р. обрана на посаду професора каф. нім. філол.
З 2008 р. зав. каф. міжкультурної комунікації та перекладу, запрошувалася для прочитання лекцій з проблем теоретичної лінгвістики, перекладознавства та міжкультурної комунікації в університети Тюбінґена, Потсдама, Ляйпціґа, Берліна, Ерланґена, Бамберґа, Відня, Жешова, Кракова. Заступник головного редактора збірника наукових праць “Іноземна філологія”, голова спеціалізованої вченої ради К 35.051.06 ЛНУ імені Івана Франка, організатор щорічних конференцій Асоціації українських германістів.
2018
Грамота Верховної ради України
З 2005 р. Президент Асоціації українських германістів, організатор щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій викладачів та учителів німецької мови. Академік АНВШ.

Нагороди

2018 – Грамота Верховної ради України    

Розклад