Підготовка науково-інноваційного проекту (для аспірантів ІІ курсу гуманітарних спеціальностей)

Тип: На вибір студента

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Яхонтова Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116професор Яхонтова Т. В.

Опис курсу

Курс спрямований на формування необхідних теоретичних знань про жанр наукового проекту та практичних навиків підготовки наукових проектів у гуманітарних галузях. Інформаційний обсяг курсу охоплює такі теми, як провідні особливості наукової комунікації в умовах глобального контексту, стратегії пошуку грантодавців у гуманітарних галузях, принципи вибору теми наукового проекту, прогнозування його наукових та прикладних результатів, фінансове обґрунтування витрат для виконання проекту, структура і композиція наукового проекту, подання на грант та його основні компоненти.

По завершенню курсу аспіранти зможуть: підбирати теми наукових проектів; чітко формулювати їх цілі та завдання; розробляти інноваційні підходи до їх реалізації; передбачати результати виконання проекту, його наукову цінність і суспільне значення; застосовувати сучасні методи, адекватні цілям і завданням проекту; писати тексти проектів і супровідних документів українською та англійською мовами з дотриманням усіх необхідних вимог; розробляти кошторис проекту; ефективно шукати джерела фінансування проектів.

Силабус курсу (Pdf)

Навчальна програма (Pdf)

Робоча програма (Pdf)

Рекомендована література

Базова:

 1. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень. К. : Кондор, 2003. – 192 с.
 2. Рекомендації з підготовки проектних пропозицій за програмою «Горизонт 2020» : методичні вказівки/ Уклад.: С. І. Сидоренко, С. М. Шукаєв, М. О. Зеленська, А. І. Олешкевич, А. О. Романко, І. А. Владимирський. – К. : НТУУ «КП І», 2014. – 40 с.
 3. Яхонтова Т. В. Жанр наукового проекту: комунікативно-функціональні та структурно-семантичні характеристики / Т. В. Яхонтова // Наук. вісн. Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – Філол. науки. Мовознавство. – 2015. – 3(304). – С. 178-183.
 4. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 220 с.
 5. Jakob E. How to Fail in Grant Writing [Electronic resource] / E. Jakob, A. Porter, J. Podos, B. Braun, N. Johnson, S. Vessey // The Chronicle of Higher Education. ‒ March 10, 2012.
 6. Johnson-Sheehan R. Writing Proposals / R. Johnson-Sheehan. ‒ 2nd edition. ‒ London: Longman, 2008. ‒ 288 p.
 7. Przeworski A. The Art of Writing Proposals: Some Candid Suggestions for Applicants to Social Science Research Council Competitions
 8. Verba C. Writing a fellowship proposal or statement of purpose.

Допоміжна

Інформаційні ресурси:

 1. Міністерство освіти і науки України. Наука.
 2. Програма ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».
 3. Державний фонд фундаментальних досліджень.
 4. Програма академічних обмінів Відділу преси, освіти і культури Посольства США в Україні.
 5. Німецька служба академічних обмінів DAAD в Україні.
 6. Швейцарська національна наукова фундація.