Підготовка науково-інноваційного проекту (для аспірантів ІІ курсу гуманітарних спеціальностей)

Тип: На вибір студента

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Яхонтова Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116професор Яхонтова Т. В.

Опис курсу

Курс спрямований на формування необхідних теоретичних знань про жанр наукового проекту та практичних навиків підготовки наукових проектів у гуманітарних галузях. Інформаційний обсяг курсу охоплює такі теми, як провідні особливості наукової комунікації в умовах глобального контексту, стратегії пошуку грантодавців у гуманітарних галузях, принципи вибору теми наукового проекту, прогнозування його наукових та прикладних результатів, фінансове обґрунтування витрат для виконання проекту, структура і композиція наукового проекту, подання на грант та його основні компоненти.

По завершенню курсу аспіранти зможуть: підбирати теми наукових проектів; чітко формулювати їх цілі та завдання; розробляти інноваційні підходи до їх реалізації; передбачати результати виконання проекту, його наукову цінність і суспільне значення; застосовувати сучасні методи, адекватні цілям і завданням проекту; писати тексти проектів і супровідних документів українською та англійською мовами з дотриманням усіх необхідних вимог; розробляти кошторис проекту; ефективно шукати джерела фінансування проектів.

Робоча програма (Pdf)

Рекомендована література

Основна:

 1. Дей М. О. Управління науковими проектами: особливості написання успішної заявки на грант. Міжнародний юридичний вісник. 2016. Вип. 1 (3). С. 212-215.
 2. Демуз І. О. Фандрайзинг і грантрайтинг як особливий фінансовий механізм міжнародної підтримки наукових проектів в Україні. Економічний вісник університету. 2019. Вип. 43. С. 12-20.
 3. Рекомендації з підготовки проектних пропозицій за програмою “Горизонт 2020” : методичні вказівки/ Уклад.: С.І. Сидоренко, С. М. Шукаєв, М. О. Зеленська, А. І. Олешкевич, А. О. Романко, І. А. Владимирський. Київ : НТУУ “КПІ”, 2014. 40 с.
 4. Яхонтова Т. В. Жанр наукового проекту: комунікативно-функціональні та структурно-семантичні характеристики. Наук. вісн. Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Філол. науки. Мовознавство. 2015. 3(304). С. 178-183.
 5. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма. Львів: ПАІС, 2003. 220 с.

Додаткова:

 1. Jakob E et al. How to fail in grant writing The Chronicle of Higher Education. March 10, 2012. 
 2. Johnson-Sheehan R. Writing Proposals. 2nd edition. London: Longman, 2008. 288 p.
 3. Przeworski A., Salomon F. The Art of Writing Proposals: Some Candid Suggestions for Applicants to Social Science Research Council Competitions. 
 4. Swales J. M., Feak C. B. English in Today’s Research World: A Writing Guide. Ann Arbor : Univ. of Michigan Press, 2000. 294 p.
 5. Walker L. E., Unruh H. E. Funding your Research in the Humanities and Social sciences: A Practical Gude to Grant and Fellowship Proposals. New York: Routledge, 2018.

Інформаційні ресурси:

 1. Міністерство освіти і науки України. Наука. 
 2. Програма ЄС з досліджень та інновацій “Горизонт 2020”.
 3. Державний фонд фундаментальних досліджень.
 4. Програма академічних обмінів Відділу преси, освіти і культури Посольства США в Україні.
 5. Німецька служба академічних обмінів DAAD в Україні. 
 6. Швейцарська національна наукова фундація.
 7. Grant Proposals (or Give me the money!)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус