Прагматичні аспекти синхронного перекладу

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810професор Дяків Х. Ю.Інм41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810Інм41професор Дяків Х. Ю.

Опис курсу

Курс «Прагматичні аспекти синхронного перекладу» має на меті створення практичної бази для формування у студентів вмінь і навичок у галузі практики синхронного перекладу з використанням основної іноземної мови, необхідних їм у майбутній діяльності, формування знань про специфіку синхронного перекладу, принципи, методи та прийоми його здійснення на практиці, а також практичне оволодіння ними з метою забезпечити вірний вибір перекладацької стратегії, зумовленої професійними потребами, уявлення про специфіку синхронного перекладу та володіння на практиці його прийомами відповідно до комунікативно-прагматичних параметрів тексту та опираючись на основи прагмалінгвістики.

В результаті вивчення даного курсу студент має знати:

базові теоретичні основи синхронного перекладу як особливого виду прагмалінгвістичної діяльності.

Вміти:

практично розрізняти специфіку синхронного перекладу, принципи, методи та прийоми його здійснення на практиці; здобувати перекладацьку майстерність та вірний вибір перекладацької стратегії, зумовленої професійними потребами.

Рекомендована література

1. Best Joanna, Kalina Sylvia (Hgg.): Übersetzen und Dometschen. Eine Orientierungshilfe. Tübingen und Basel: A. Francke Verlag, 2002. – 341 S.
2. Kurz Ingrid: Simultandolmetschen als Gegenstand der interdisziplinären Forschung.Wien: WUV-Universitätsverlag, 1996. – 201 S.
3. Pöchhacker Franz: Simultandolmetschen als komplexes Handeln. Tübingen: Narr Verlag, 1994. – 306 S.
4. Salevsky Heidemarie: Probleme des Simultandolmetschens: Eine Studie zur Handlungsspezifik. Berlin: Linguistische Studien / Zentralinstitut für Sprachwissenschaft der Akademie der Wissenschaften der DDR / Reihe A; 154, 1987. – 148 S.
5. Übersetzen und Dolmetschen. Modelle, Methoden, Technologie / Hrsg. Klaus Schubert. Tübingen: Narr Verlag, Band 4/1, 2003. – 263 S.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус