Прагматико-функціональні аспекти синтаксису франкомовного тексту

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Зелена Ю. Л.Інф51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Інф51МЗелена Ю. Л.

Опис курсу

Структура освітньої компоненти дозволяє дослідити актуальні питання сучасного синтаксису франкомовного тексту з огляду на прагматико-функціональні аспекти його функціонування у мовленні, здійснити аналіз варіантних синтаксичних одиниць, термінологію та основні елементи семантико-синтаксичних відношень у різних дискурсивних практиках, типах комунікаційної взаємодії та у майбутній професійній діяльності.
Метою вивчення навчальної дисципліни є: навчити студентів володіти основними категоріями та структурно-семантичними характеристиками видів синтаксичних конструкцій, властивих сучасному франкомовному тексту.
Цілі: сформувати в студентів практичні навички та вміння використовувати набуті знання про варіантні синтаксичні одиниці для урізноманітнення мовлення з огляду на їх номінативно-репрезентативні потенції; забезпечити студентів необхідними знаннями з предмету вивчення; сформувати практичні вміння, які здобувачі освіти зможуть застосувати в професійній діяльності.

Рекомендована література

  1. Бабінчук І.І. Практичний курс синтаксису складнопідрядних речень французької мови: навчальний посібник для студентів старших курсів вищих навчальних закладів – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018.
  2. Загнітко А. П. Теорія сучасного синтаксису. ДонНУ, 2006.
  3. Лемешко Л. С., Табачек І. В. Посібник з теоретичної граматики французької мови. К.: Видавничий центр КНЛУ, 2005.
  4. Fairon C., Simon A.-C. Le petit bon usage de la langue française [d’après l’oeuvre de Maurice Grevisse]. De Boeck Supérieur, 2018.
  5. 5. Pellat Jean-Christophe, Fonvielle Stéphanie. Le Grevisse de l’enseignant – 1000 exercices de grammaire. Paris : Magnard, 2018.
  6. 6. Riegel Martin, Pellat Jean-Christophe, Rioul René. Grammaire méthodique du français. Paris : PUF, 2021.
  7. 7. Smadja Pour une grammaire endophasique – Volume 2. Une syntaxe, une sémantique et une prosodie de la conscience. Hermann, 2021.
  8. 8. Syntaxe & Sémantique № 21. Synonymie, polysémie et questions de sémantique lexicale. Chris Smith, Jeanne Vigneron-Bosbach. Presses Universitaires de Caen, 2021.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Прагматико-функціональні аспекти синтаксису франкомовного тексту

Завантажити силабус