Зелена Юлія Любомирівна

Посада: асистент кафедри французької філології

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Iuliia.Zelena@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

прагмалінгвістика, семантика, контрастивна лінгвістика і перекладознавство.

Вибрані публікації

1. Ю. Л. Зелена. Атрибутивні конструкції: особливості вживання дієслова-зв’язки у французькій та англійській мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Cерія «Філологічні науки. Мовознавство». – Луцьк, 2011. – №4. – С.154-160.
2. Ю. Л. Зелена, І. А. Мандзак. Про деякі структурні особливості копулятивних речень у французькому розмовному мовленні // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 522. Романо-слов’янський дискурс. – 2011. – С.39-44.
3. Ю. Л. Зелена. Ступінь копулятивності атрибутивних дієслів підгруп стану тривалості, видимості та усвідомлення у сучасній французькій пресі (на матеріалі періодичних видань Le Monde і Le Figaro) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». – 2011, с.
4. Зелена Юлія Любомирівна. Ступінь копулятивності атрибутивних дієслів у сучасній пресі / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті К. Я. Кусько «Дискурсні стратегії лінгвістикт ХХІ століття». – Львів : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С.236-237.
5. Зелена Ю. Л. Атрибутивні конструкції : особливості вживання дієслова-зв’язка у французькій та англійській мовах / Ю. Л. Зелена // Науковий вісник Волинського національного університету імені Л. Українки. Серія Філологічні науки. Мовознавство, – 2011 . – Вип. 4 – С. 154-160.
6. Зелена Ю. Л. лінгвопрагматичний аспект сучасного франкомовного тексту / Ю. Л. Зелена // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – Вип. 21. – С. 197–202.

Біографія

Народилася 17 березня 1979 р. у м. Львові.

         Потягом 1985 – 1995 років навчалася у середній школі № 34 м.Львова, яку завершила із золотою медаллю.

У 1995-2000рр. – навчання на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Протягом декількох років працювала економістом, проте давня мрія займатися іноземними мовами, а саме французькою мовою надихнула її навчання на факультеті іноземних мов.

У 2005р. стала студенткою факультету іноземних мов кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка. Отримала диплом магістра філології з відзнакою.  Ще під час навчання проявляла себе у науково-дослідній роботі, брала участь у міжнародних студентських конференціях та семінарах.

З 2008р. – перекладацька діяльність, співпраця з туристичними та перекладацькими агенціями; на даний момент  – позаштатний перекладач в агенцій перекладів «Лінгвоман» та «Інтерпереклад».

Червень 2009р. та червень 2010р. – здала екзамен на отримання диплому DALF (Diplôme approfondi de la langue française, рівень C1 і С2).

У 2010 р. вступила до заочної аспірантури на кафедру французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка. Працює над темою дисертаційного дослідження «Мовна репрезентація атрибутивних конструкцій у сучасній французькій мові» (науковий керівник – доцент Мандзак І.А.).     

            Протягом 2010-2011 навчального року працювала старшим лаборантом кафедри французької філології.

З 2011р. розпочала викладацьку діяльність у якості асистента кафедри французької філології.

Липень 2011р. – пройшла стажування у літньому університеті (м.Чернівці), в рамках співпраці Посольства Франції в Україні та Організації по обміну досвідом викладачів (деп. Лотарингія, Франція).

      Бере участь у семінарах, симпозіумах, конференціях, постійно працює над доробком наукових статтей.

Розклад