Практика міжкультурної комунікації та перекладу з першої іноземної мови (німецької) 1 курс

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11.5Залік
21.5Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132Інм11
232Інм11
332Інм21доцент Шум’яцька О. М., Присяжнюк  О. І.
432Інм21доцент Шум’яцька О. М., Присяжнюк  О. І.

Опис курсу

Мета:  ознайомити студентів із основними видами перекладацької діяльності, зокрема усним та письмовим перекладом різножанрових текстів. Особливу роль приділено вивченню на практиці основних перекладацьких стратегій для побудови граматично коректного, без змістовних спотворень та стилістичних відхилень, повідомлення або тексту. У рамках курсу розглядаються основні відмінності поміж письмовим та усним перекладом, їхні структурні особливості та техніки виконання. 

Завдання: 

 • ознайомити студентів із головними перекладацькими стратегіями усного та письмового перекладу;   
 • навчити основних технік виконання перекладу – доперекладацького аналізу текстів, редагування текстів, пошуку необхідної інформації;  
 • навчити студентів вміло користуватися допоміжними перекладацькими засобами – словниками, перекладацькими програмами, редакторами;  
 • уникнення труднощів при комунікації та дослідження різноманітних підводних каменів спілкування представників різних культур; 
 • навчити студентів давати адекватну оцінку різножанровим текстам та їхньому перекладу. 

Рекомендована література

 1. Теорія і практика перекладу / Кияк Т.Р., Науменко А. М.,ОгуйО.Д. Вінниця: Нова книга, 2014. – 585 с.  
 2. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу : навчальний посібник / Віктор Коптілов. – Київ :Юніверс, 2003. – 280 с.
 3. Кияк Т. Р. Перекладознавство (німецько-український напрям) : підручник для студентіввищ.навчзакл. / Т. Р. Кияк, А. М. Науменко, О. Д. Огуй. – 3-е вид., доп. і перероб. – Чернівці : Видавничий дім “Букрек”, 2014. – 640 с.  
 4. Кучер З. І., Орлова М. О.,Редчиць Т. В. Практика перекладу (німецька мова) : навч. посібник для студ. 2-ге вид. – Вінниця : Нова Книга, 2017. 
 5. НазаркевичХ.Я. Основи перекладознавства в 2 ч. Ч. 1 : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 298 с. 
 6. Wicke,Rainer E. Zwischendurch mal … kurze Geschichten. – München : Hueber, 2014, – 96 S.   

Силабус:

Завантажити силабус