Практика міжкультурної комунікації та перекладу з першої іноземної мови (німецької)

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит
106Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948Інм51Мдоцент Ляшенко Т. С.
1048Інм51Мдоцент Ляшенко Т. С.

Опис курсу

Мета курсу – вдосконалення професійної компетенції письмового та усного перекладача, яка дозволить майбутніми спеціалістам успішно здійснювати перекладацьку діяльність у різних сегментах ринку праці.

Завдання дисципліни:

  • удосконалити та активізувати сформовані ранішеуміння та навички, специфічні для письмового перекладу: розуміння тексту, здатності диференціювати жанри і типи текстів, використання словників, довідкової літератури, паралельних текстів, породження і редагування тексту перекладу;
  • удосконалити та активізувати сформовані ранішеуміння та навички, специфічні для письмового перекладу, специфічні для усного перекладу: переключення на іншу мову, нарощування активного запасу високочастотної лексики, опанування перекладацького скоропису;
  • розширити фахову терміносистему і лексику, притаманні суспільно-політичній та офіційно-діловій сферам, сприяти засвоєнню їх українськомовних еквівалентів;
  • удосконалити та активізувати сформовані раніше уміння та навички перекладу різножанрових текстів.

Рекомендована література

  1. Kautz, Ulrich. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München: Iudicium und Goethe Institut, 2002. – 632 S.
  2. Алексеева И. С. Профессиональное обучение переводчика: Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. – СПб.: Издательство «Союз», 2001. – 288 с.
  3. Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису. Навчальний посібник./ За ред. Л. М. Ченоватого і В. І. Карабана. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 152 с.

Додаткова

  1. Алексеева И.С. Устный перевод. Немецкий язык: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. – СПБ.: ООО «ИнЪязиздат», 2005. – 288 с.
  2. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія та практика перекладу – Вінниця: Нова книга, 2006.– 592 с.

Силабус:

Завантажити силабус