Професійна іноземна мова (для студентів 2-го курсу економічного факультету, спец. “Бізнес-економіка”)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
490Сухий О. О.
Нагорнюк  Ю. В.
Цитула Н. І.
Демидяк І. Р.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної/вибіркової дисципліни Професійна іноземна мова (англійська)» для 2 курсу є оволодіння сучасними підходами та інструментами для їх вирішення бізнес комунікації.

 

Рекомендована література

Основна література:

Business Partner: Coursebook with Digital Resources (B1+) / Margaret O’Keeffe, Lewis LansfordIwonna DubickaBruce Wade. – Pearson, 2020

Trappe T., Tullis G. Intelligent Business: Intermediate. Сoursebook. – Pearson Education Limited, 2010.

Trappe T., Tullis G. Intelligent Business: Intermediate. Workbook. – Pearson Education Limited, 2010.

Murphy R. English Grammar in Use. – Cambridge University Press, 2012.

 

Додаткова література:

Краус Н.М. Українсько-російсько-англійський термінологічний словник з економічної теорії / Н.М. Краус, К.М. Краус. – Київ: ЦУЛ, 2015. – 328 с.

Пінська О.В. Business English. – Київ: Знання, 2006.

Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник /  Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград: видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с.

At home with economics / С.М. Панчишин, А.М. Котловський, О.В. Оленюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014.

Bethell G., Aspinall T. Test Your Business Vocabulary in Use. – Cambridge, 2007.

Dooley J., Evans V. Grammarway 4. – Express Publishing, 2007.

Evans V. Round Up 6. English Grammar Book. – Pearson Longman.

Evans V. Successful Writing (Intermediate). – Newbury: Express Publishing, 2000

Grammar for Business / Michael McCarthy,  Jeanne McCarten, David Clark, Rachel Clark  – Cambridge University Press, 2012.

Grussendorf M. English for Presentations. – Oxford: Oxford University Press, 2011

New International Business English. – Cambridge University Press, 2000

Principles of Economics / OpenStax – Rice University, 2014.

Rogers J. Market Leader. Upper Intermediate Business English. – Longman, 2011.

Thomson A.J., Martinet A.V. A Practical English Grammar. – Oxford University Press, 2004.

Wyatt R. Check Your English Vocabulary for Business and Administration. – London: A&C Black, 2007

The Economist http://www.economist.com/

Financial Times http://www.ft.com/home/europe

The Guardian (Business section) http://www.theguardian.com/uk/business

Ted Talks https://www.ted.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус