Професійна іноземна мова (німецька) для підготовки магістрів економічного факультету спеціальності «Міжнародна економіка»

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік
103Залік
104Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932доцент Жовнірук З. Л., Кохан  Р. А.
1032доцент Жовнірук З. Л., Кохан  Р. А.
1132доцент Жовнірук З. Л., Тимчишин Л. C.

Опис курсу

Мета курсу полягає у формуванні в магістрів загальних та професійно-орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їх ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

Курс базується на проектно-орієнтованому способі вивчення іноземної мови, що дозволяє магістрам, які оволоділи німецькою мовою на рівні В2, захищати магістерські роботи цією мовою (здійснювати підготовку анотації магістерської роботи, укладання фахового термінологічного словника, оформлення використаних іноземних джерел). У процесі навчання студенти-магістри використовуватимуть свої мовні, міжкультурні, методичні та фахові знання для реалізації проектів, що передбачає планування, пошук, систематизацію, презентацію, тощо.

Завдання курсу передбачають формування вмінь, що дозволяють сприймати на слух і розуміти довгі відрізки мовлення, лекції, складну технічну інформацію, складні тексти про суспільне, професійне життя та навчання, складні інструкції про новий незнайомий прилад або процес його діяльності.

Після завершення курсу у магістрів буде сформовано здатність висловлюватись швидко і спонтанно без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження; ефективно і гнучко користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та з професійними цілями; чітко та логічно висловлюватись на задані теми, демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, елементами зв’язності; розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й технічні (спеціалізовані) дискусії за своїм фахом; вільно володіти широким лексичним репертуаром, що дозволяє долати важкі місця шляхом перефразування; пошуку виразів або альтернативних конструкцій.

Студенти засвоять знання про основи сучасного наукового дискурсу; вміння усно та письмово представляти свої наукові результати відповідно до вимог Європейських стандартів; активно брати участь у бесідах та дискусіях проблемного характеру на загальну, академічну, професійну або побутову тематику; резюмувати довгі, складні тексти, робити детальні записи під час лекції на теми своєї сфери інтересів, записуючи інформацію настільки точно й близько до оригіналу, що записами можуть користуватись інші люди; писати зрозумілі, добре структуровані тексти на складні теми, підкреслюючи відповідні вихідні положення, викладаючи і доводячи точки зору.

Курс охоплює такі теми: «Ринок і ціноутворення», «Товари і ціни», «Грошова система. Банки», «Податкова система», «Курс валют і ризики», «Економіка України», «Економіка Німеччини», «Економічна діяльність», «Форми підприємств», «Біржі та акції».

Робоча програма (PDF)

Рекомендована література

  1. Чістякова О.С. Wirtschaftsdeutsch (Ділова німецька мова): навч.посібник / О.С.Чістякова.- К.: УБС НБУ, 2015. – 130 с.
  2. Смолій М.С. Німецька мова. Граматичний довідник. – Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2004.
  3. Фрайгофф Д., Бекетова О., Ізерманн Н. Німецька економічна мова: Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2001.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус