«Професійна іноземна мова (німецька)» для підготовки магістрів економічного факультету спеціальності «Міжнародна економіка»

Тип: На вибір студента

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
23Залік
34Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132доцент Жовнірук З. Л., Кохан  Р. А.
232доцент Жовнірук З. Л., Кохан  Р. А.
332доцент Жовнірук З. Л., Кохан  Р. А.

Опис курсу

Мета курсу полягає у формуванні в магістрів загальних та професійно-орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їх ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

Курс базується на проектно-орієнтованому способі вивчення іноземної мови, що дозволяє магістрам, які оволоділи німецькою мовою на рівні В2, захищати магістерські роботи цією мовою (здійснювати підготовку анотації магістерської роботи, укладання фахового термінологічного словника, оформлення використаних іноземних джерел). У процесі навчання студенти-магістри використовуватимуть свої мовні, міжкультурні, методичні та фахові знання для реалізації проектів, що передбачає планування, пошук, систематизацію, презентацію, тощо.

Завдання курсу передбачають формування вмінь, що дозволяють сприймати на слух і розуміти довгі відрізки мовлення, лекції, складну технічну інформацію, складні тексти про суспільне, професійне життя та навчання, складні інструкції про новий незнайомий прилад або процес його діяльності.

Після завершення курсу у магістрів буде сформовано здатність висловлюватись швидко і спонтанно без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження; ефективно і гнучко користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та з професійними цілями; чітко та логічно висловлюватись на задані теми, демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, елементами зв’язності; розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й технічні (спеціалізовані) дискусії за своїм фахом; вільно володіти широким лексичним репертуаром, що дозволяє долати важкі місця шляхом перефразування; пошуку виразів або альтернативних конструкцій.

Студенти засвоять знання про основи сучасного наукового дискурсу; вміння усно та письмово представляти свої наукові результати відповідно до вимог Європейських стандартів; активно брати участь у бесідах та дискусіях проблемного характеру на загальну, академічну, професійну або побутову тематику; резюмувати довгі, складні тексти, робити детальні записи під час лекції на теми своєї сфери інтересів, записуючи інформацію настільки точно й близько до оригіналу, що записами можуть користуватись інші люди; писати зрозумілі, добре структуровані тексти на складні теми, підкреслюючи відповідні вихідні положення, викладаючи і доводячи точки зору. Курс охоплює такі теми: «Ринок. Товари та ціни. Ціноутворення», «Щодо фірми», «Нерухомість», «На робочому місці», «Телефоном», «Плануємо і резервуємо», «Транспорт», «На виставці», «Імпорт – експорт», «Підприємство та його заснування», «Світ фінансів. Грошова система та податки», «Акції та курси», «Самооцінка на ринку праці».

Робоча програма 

Рекомендована література

  1. Becker, N., Braunert, J., Schlenker, W. Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs. Lehrbuch. – Klett Verlag Stuttgart, 2005. – 219 S.
  2. Becker, N., Braunert, J., Schlenker, W. Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs. Wörterheft. – Klett Verlag Stuttgart, 2005. – 74 S.
  3. Boelcke, Riegler-Poyet M, Straub B., Thiele P. Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch. Training zum Test WiDaF Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft. Testbuch mit Audio-CD. – Klett Verlag Stuttgart, 2020. – 143 S.
  4. Buhlmann R, Fearns A., Leimbacher E. Wirtschaftsdeutsch von A – Z. Kommunikation und Fachwortschatz in der Wirtschaft. Lehr- und Arbeitsbuch. – Klett Verlag Stuttgart, 2013. – 192 S.
  1. Rohrer H.-H., Schmidt Kommunizieren im Beruf. 1000 nützliche Redewendungen. Lehr- und Arbeitsbuch. – Klett Verlag Stuttgart, 2013. – 208 S.
  2. Schröder-Beck Deutsch für die Arbeit im Büro: Business Deutsch – Wichtige Formulierungen für Ausbildung und Beruf (Deutsch) Taschenbuch. – Independently published, 2020. – 63 S.
  3. Braunert, J., Schlenker, W. Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs. Arbeitsbuch. – Klett 2005. – S.178.
  4. Wergen J. PONS Bürokommunikation Deutsch: Mustertexte, Textbausteine und Übungen für jeden geschäftlichen Anlass: Mehr als 800 Mustertexte und Textbausteine zum Nachschlagen und Üben für jeden geschäftlichen Anlass. – PONS GmbH, 2017. – 223 S.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус