Рецепція української літератури в німецькомовному світі

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Бораковський Л. А.Інм21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Інм21доцент Бораковський Л. А.

Опис курсу

Мета курсу – дати огляд перекладної української літератури німецькою мовою, її основну періодизацію, тематичне спрямування та рецепцію німецькомовним читачем. Окрему увагу приділено проблемі перекладу літературі як засобові популяризації власної, української культури, технічним, економічним та ідеологічним аспектам такої діяльності. У межах курсу студенти знайомляться із творчістю найбільш популярних у німецькомовному середовищі українських письменників та письменниць, а також із феноменом міграційної літератури – української літератури німецькою мовою.

Завдання курсу: ознайомити студенів із показовими перекладними творами української літератури німецькою мовою, проаналізувати шляхи входження української літератури у німецькомовний літературний простір, стан української літератури у німецькомовних країнах, перспективи розвитку.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– головні німецькомовні переклади української літератури;
– стан української літератури на німецькомовному літературному ринку;
– визначних перекладачів української літератури німецькою мовою;
– особливості поширення української літератури у німецькомовному просторі, перспективи розвитку.
вміти:
– пояснити закономірності та особливості літературного процесу України, Німеччини, Австрії;
– орієнтуватися у періодизації німецькомовної і української літератури, її напрямах, течіях, представниках і видатних художніх творах;
– дати характеристику німецькомовним перекладам української літератури, провести їх перекладознавчий аналіз.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму