Римський побутовий роман

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Домбровський Р. О.Інк31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632Інк31Домбровський Р. О.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

 Курс спрямований на розвиток навиків перекладу та аналізу текстів римської побутової прози на матеріалі «Сатирикону» Петронія. Розглядаються мовні, стилістичні та художні особливості жанру і твору.

 Результати навчання:

 • Після завершення цього курсу студент буде :знати:
  1. Лексику з опрацьованих розділів роману «Сатирикон»;
  2. Функції відмінків та структурні особливості складнопідрядних речень і конструкцій;
  3. Мовностилістичні засоби роману;
  4. Послідовність основних операцій при перекладі та аналізі уривків роману .

  вміти:

  1. Перекладати без словника відомий текст та з словником невідомий текст романц «Сатирикон»;
  2. Визначати функції відмінків і підрядних речень, синтаксичні конструкції, синоніми, антоніми, стилістичні фігури та тропи, народно-розмовні елементи;

 

Рекомендована література

Базова

 1. Prag, Jonathan and Ian Repath (eds), Petronius: A Handbook (2009. Oxford: Wiley-Blackwell).
 2. Conte, Gian Biagio, The Hidden Author: An Interpretation of Petronius’ Satyricon (1997. Berkeley: University of California Press)
 3. Schmeling, Gareth. 2011. A Commentary on the Satyrica of Petronius. Oxford: Oxford Univ. Press.

Допоміжна

 1. Звонська Л.Л. Латинська мова /Л.Л. Звонська, В.М. Шовковий. – К.: Знання, 2006. – 711с.
 2. Connors, Catherine, Petronius the Poet: Verse and Literary Tradition in the Satyricon (1998. Cambridge: Cambridge University Press).
 3. Habermehl, Peter, Petronius, Satyrica 79–141. Ein philologisch–literarischer Kommentar. Band I : Satyrica 79–110. Berlin : de Gruyter 2006.
 4. Jensson, Gottskalk, The Recollections of Encolpius. The Satyrica of Petronius as Milesian Fiction (2004. Groningen: Barkhuis Publishing and Groningen University Library) (Ancient narrative Suppl. 2).
 5. Reeve, Michael D. 1983. Petronius. In Texts and Transmission: A Survey of the Latin Classics. Edited by Leighton D. Reynolds, 295–300. Oxford: Clarendon.
 6. Repath, Ian. 2010. “Plato in Petronius: Petronius in Platanona”. The Classical Quarterly, 60(2), new series, 577–595.
 7. Rose, Kenneth F. C. 1971. “The Date and Author of the Satyricon”. Mnemosyne, Bibliotheca Classica Batava, Supplementum 16. Leiden, The Netherlands: E. J. Brill.
 8. Боровский Я.М. Учебник латинского языки для гуманитарных факультетов университетов/ Я.М. Боровский, А.В. Билдирев Изд.4. доп. И. – М.: Высшая школа, 1975, – 479 с.
 9. Маркиш С.П. О языке и стиле Апулея/ С.П. Маркиш// Апулей. Апология. Метаморфозы. Флориди. – М.: Изд-во АН СССР, 1959 – с. 373-376.
 10. Соболевский С.И. Грамматика латинского язика. Часть теоретическая/ С.И. Соболевский. – М., 1998 – 431 с.

Інформаційні ресурси

 1. The Latin Library: http://www.thelatinlibrary.com (латинські тексти)
 2. Bibliotheca Augustana: http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html (тексти)
 3. IntraText Digital Library: http://www.intratext.com/Catalogo/ (тексти + конкорданції)
 4. Perseus Project:
 5. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman (тексти, інші матеріали)
 6. Bibliographia Latina selecta: http://mvdpoel.ruhosting.nl/bibliografie/indexgeneralis.htm

Матеріали

Римський побутовий роман (силабус)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму