Соціолінгвістика

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716професор Дяків Х. Ю.Інм41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Інм41професор Дяків Х. Ю.

Опис курсу

Метою дисципліни “Соціолінгвістика” є ознайомлення студентів з основними положеннями соціолінгвістичної теорії перекладу, її предметом та об’єктом, а також надання науково-практичних порад щодо перекладу текстів з соціально- або культурномаркованими одиницями.

У результаті вивчення курси студенти мають знати:
принципи взаємодії мови, суспільства та його культури; уміти розрізняти різні типи комунікативних ситуацій, їхні соціолінгвістичні особливості, здатність застосувати в усному та письмовому мовленні у відповідності до стилістичної норми мовно-стилістичні засоби, культурно-марковані одиниці.

Вміти:

систематизувати та поглиблювати знання мови і культури іноземної мови на принципі єдності тематичного та інтеркультурного аспектів.

Рекомендована література

1. Dittmar, Norbert: Grundlagen der Soziolinguistik: Ein Arbeitsbuch mit Aufgaben. Tübingen: Niemeyer, 1997.
2. Löffler, Heinrich: Germanistische Soziolinguistik. 2., überarb. Aufl. Berlin: Schmidt, 1994.
3. Schlieben-Lange, Brigitte: Soziolinguistik. Eine Einführung. 3., überarb. u. erw. Aufl.
4. Stuttgart; Berlin; Köln: Kohlhammer, 1991.
5. Veith, Werner H.: Soziolinguistik. Ein Arbeitsbuch mit 100 Abbildungen sowie Kontrollfragen und Antworten. Tübingen: Narr, 2002.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму