Дискурс-аналіз і наратологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Гураль О. Ю.Іна-51М, Іна52М

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Іна-51Мдоцент Гураль О. Ю.
Іна-52Мдоцент Гураль О. Ю.

Опис курсу

 1. Пропонований курс дає можливість з’ясувати міждисциплінарне явище наративу та опанувати ключові концепти наратології (теорії оповіді), у комунікативному ланцюжку author→ implied author → narrator ↔ character ↔ narratee → implied reader → reader. У курсі висвітлюються основні етапи народження  цієї дисципліни від перших спроб з’ясування граматики наративу та структуралістських пошуків до сучасної посткласичної наратології (феміністичної, когнітивної, медійних студій). Курс сприяє набуттю практичних навиків аналізу процесів текстотворення та створення власних текстів.
  Метою курсу «Дискурс-аналіз та наратологія» є ознайомити студентів  з  теоретико-методологічними  засадами, а також досягненнями наратології  як  одного  з  актуальних напрямів, що перебуває на перетині сучасних мовознавчих та літературознавчих студій.

  Цілі курсу:

  ▪         зрозуміти принципи побудови художніх текстів різних жанрів,

  ▪         осягнути основні категорїї наративу,

  ▪         набути практичних навиків аналізу сучасних оповідних стратегій,

  ▪         розкрити нові можливості та перспективи наукових досліджень у  царині наратології та дискурс-аналізу.

   

Рекомендована література

 1. Bal M. “Narratology: Introduction to the Theory of Narrative”. – University of Toronto Press, Scolarly Publishing Division,2017. – 206p.
 2. Fludernik M. “Towards a ‘Natural’ Narratology”. – Routledge, 1996.-472p.
 3. Genette G. “Narrative Discourse: an Essay in Method”.- Cornell University Press, 1983. – 285p.
 4. Prince G. “Dictionary of Narratology”. – University of Nebraska Press, 2003. – 126p.
 5. Rimmon-Kenan Sh. Narrative Fiction: Contemporary Poetics. – Routledge, 2002. – 208p.

Routledge Encyclopedia of Narrative Theory [ed. by D. Herman, M. Jahn, M.-L. Ryan]. – Routledge, London&New York. – 718p.

Силабус:

Завантажити силабус