Стилістика (іспанської мови)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Сайфутдінова О. Ю.Іні31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Іні31Сайфутдінова О. Ю.

Опис курсу

Курс стилістики грунтується на знаннях, отриманних на заняттях з іспанської мови, основ філології, вступу до спеціальності, лексикології іспанської мови.

Метою курсу стилістики іспанської мови є вивчення образних можливостей мовних одиниць, їхніх експресивно-емоційних значень, що вказують на приналежність мовних одиниць до того чи іншого функціонального стилю. Зміст курсу полягає в систематизації й описі мовних явищ, фактів мови з точки зору мистецьких можливостей, а також із точки зору їхньої стилістичної диференціації.
Завданням курсу стилістики іспанської мови є ознайомлення з предметом, проблематикою, поняттями і категоріями цієї лінгвістичної науки. Курс описує студентам стилістичні засоби сучасної іспанської мови на різних її рівнях: фонетичному, графічному, морфологічному, синтаксичному і лексичному, а також ознайомлює студентів із поняттям “функціональні мовні стилі”, показує сукупність використовуваних виразних засобів у текстах різних стилів і одночасно розкриває тісний взаємозв’язок, що існує між різними функціональними стилями.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

предмет стилістики, що вивчає ця дисципліна;
стилістичні ресурси;
поняття функціональної стилістики.

вміти:

розрізняти різні види зображально-виражальних засобів мови;
розрізняти стилі мовлення і робити стилістичний аналіз текстів;
систематизувати і описувати різні стилістичні ресурси іспанською мовою;
застовувати вивчене на захисті доповідей.

Рекомендована література

Базова

 1. Данилич В.С. Стилістика іспанської мови. Навч. посібник (ісп. мовою). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – 138 c.
 2. Ткаченко Л.Л. Стилістика іспанської мови: Курс лекцій для студентів спеціальності «Філологія. Мова та література (іспанська, англійська)». – Херсон: Видавництво РВВ «Колос» ХДАУ, 2010. – 104 с.
 3. Martínez de Sousa, J. Manual de estilo de la lengua española. Ediciones Trea S.L., 2003.
 4. https://www.researchgate.net/publication/46562306_LOS_ESTUDIOS_DEL_TEXTO_LITERARIO_SEGUN_LA_ESTILISTICA_TEORIAS_Y_METODOS
 5. https://www.academia.edu/35896613/Principios_y_conceptos_saussureanos_en_la_estil%C3%ADstica_de_Amado_Alonso_traductor_al_espa%C3%B1ol_del_Curso_de_Ling%C3%BC%C3%ADstica_General
 6. La estilística. Gago José María Paz. Madrid, sintesis S.A. 1993
 7. Un manual de estilística. Marco Fabio Quintillano. – A fontan 1998
 8. Estilística oral. – Politicas-S.com
 9. Los estudios de estilística. – eumed.net
 10. Estilística. Foro.revolucionaldia.org
 11. Puntuación y estilística. Miguel Ángel de la Fuente González.
 12. Ніцевич А.А. Практикум зі стилістики іспанської мови. – О., 2004.

Інформаційні ресурси

1. http://www.cervantes.es/default.htm
2. www.buenosficios.com
3. www.Politicas-S.com
4. www.Foro.revolucionaldia.org
5. www.eumed.net
6. www. UBA. arg
7. www.arteyescritura, www.educ.ar, www.lag.uia.mx
8. www.filos.unam.mx, www.cvc.cervantes.es, www.es.wikipedia.org,

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус