Новогрецька мова

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Немає
82Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
726Інк41Мокрівська М. Т.
826Інк41Мокрівська М. Т.

Опис курсу

Мета: систематизувати і розширити лексичний запас до 3500 лексичних одиниць в активі,
охоплюючи основні способи словотвору, лексичну полісемію і антонімію, лексико-
семантичне поле і особливості фразеології, поглиблення знань з нормативної граматики з
елементами їх теоретичного осмислення, викладання та практичного застосування.
Завдання: систематизувати і поглибити навички читати, писати, говорити, здійснення
перекладу текстів, роботи зі словником.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: нормативну граматику в повному обсязі, граматичну термінологію, приблизно 3500
слів та словосполучень,
вміти: сприймати на слух різножанрові та різнопредметні аутентичні тексти з тривалістю
звучання до 6 хв. та письмового відтворення основної інформації тексту та відтворення
детальної інформації у тестовому форматі, викладати свою думку, реалізовувати певні типи
тексту, що мають свою структуру і композицію з дотриманням параметрів комунікативно-
стилістичної доцільності та мовної правильності, створити текст певного типу обсягом до
150 слів, який би відзначався логічною структурою викладу, комунікативною

Рекомендована література

1. Αρβανιτάκης Κ., Αρβανητάκη Φ. Επικοινωνήστε ελληνικά. 2ο βιβλίο. – Αθήνα: Δέλτος, 2006. –
279 σ.
2. Αρβανιτάκης Κ., Αρβανητάκη Φ. Επικοινωνήστε ελληνικά. 3ο βιβλίο. – Αθήνα: Δέλτος, 2002. –
287 σ.
3. Γεωργογιάννης Π. Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Τόμος 2. – Πάτρα, 1997. – 392 σ.
4. Δαμανάκης Μ. Ελληνικά με την παρέα μου 1. – Ρέθυμνο, 1999. – 225 σ.
5. Δημητρά Δ., Παπαχειμώνα Μ. Ελληνικά τώρα 2+2. – Αθήνα: Εκδόσεις Νόστος, 2006. – 336 σ.
6. Καρακυγίου Μ ., Π αναγιωτίδου Β . Κ ΛΙΚ σ τα ε λληνικά. Β 1. Α νεξάρτητος χ ρήστης. –
Θεσσαλονίκη: Κέντρο ελληνικής γλώσσας. – 2016. – 283 σ.
7. Καρακυγίου Μ ., Π αναγιωτίδου Β . Κ ΛΙΚ σ τα ε λληνικά. Β 2. Α νεξάρτητος χ ρήστης. –
Θεσσαλονίκη: Κέντρο ελληνικής γλώσσας. – 2019. – 285 σ.
8. Μπαμπηνιώτης Γ. Ελληνική γλώσσα. – Αθήνα, 2011. – 391 σ.
9. Σιόντης Χ. Μαθαίνω την ελληνική γλώσσα. – Ιωάννινα, 2011. – 255 σ.
10. Τα νέα ελληνικά για ξένους. – Θεσσαλονίκη, 2012. – 298 σ.
11. Τα νέα ελληνικά για ξένους. Τετράδειο ασκήσεων. – Θεσσαλονίκη, 2012. – 276 σ.
Допоміжна
1. Клименко Н.Ф., Пономарів О.Д., Чернухін Є.К. Новогрецько – український словник. – Київ,
2005. – 428 с.
2. Клименко Н.Ф., Пономарів О.Д., Савенко А.О. Українсько – новогрецький словник. – Київ,
2008. – 536 с.
3. Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Β’ λυκείου. – Αθήνα, 2013. – 541 σ.
4. Μπαμπινιώτης Γ. Λεξικό της Νέας ελληνικής γλώσσας – [Електронний ресурс] – Режим
доступу: https://www.scribd.com/document/185024443/38474416.
5. Νεοελληνική γραμματική του Μανώλη Τριανταφυλλίδη. – [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://www.greek-language.gr/greekLang/files/document/modern_greek/
grammatiki.triantafyllidi.pdf
14. Інформаційні ресурси
1. www.greek-language.

Матеріали

новогрецька мова_2 семестр

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус