Мокрівська Мар’яна Теодорівна

Посада: асистент кафедри класичної філології

Телефон (робочий): (032) 239-41-38

Електронна пошта: maryana.mokrivska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дослідження семантики прикметників у давньогрецькій мові.

Напрямки  наукової  роботи: дослідження семантики прикметників в давньогрецькій мові на матеріалі “Ефіопіки” Геліодора.

Курси

Вибрані публікації

  1. 1.Семантична структураприкметника у романі Геліодора «Ефіопіка». // Мовні і концептуальні картини світу. Збірки наукових праць. – № 6, кн. 2, с. 41-45. – Київ, 2002.
  2. Мокрівська М. Т. Семантична структура прикметників зі значенням «мудрий» у давньогрецькому романі / М.Т. Мокрівська // Наукові записки національного університету «Острозька Академія». – – Випуск 62. – С. 237–240.
  3. Мокрівська М. Примітки // Меліна Меркурі; пер. з грецької Л. Глущенко, М. Мокрівська, К. Паращак. – Львів : Центр грецької мови і культури ім. Арсенія Еласонського ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 279–290.
  4. Мокрівська М. Т.Структура наративу в романі Геліодора «Ефіопіка» // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ, 2016. – Випуск ХІ. – С. 95-101.
  5. Мокрівська М.Т. Прикметники на позначення рис характеру в давньогрецькому романі. // Наукові записки національного університету Острозька Академія». 2018. Випуск 1 (69). Частина 2. С. 43-46.

Біографія

1988-1993 – студентка ф-ту іноземних мов Львівськогонаціонального університету імені Івана Франка. Класична філологія. 

1993-1995 – лаборант кафедри класичної філології

1995 – асистент кафедри класичної філології

2000 – науковий секретар Центру грецької мови та культури імені Арсенія Еласонського.

лютий – червень 2015- стажування на програмі підвищення кваліфікації викладачів з країн Причорномор’я» (Педагогічний Інститут Кіпру )

Мар’яна Мокрівська, філолог- класик, читає курси латинської, давньогрецької та новогрецької мов.

Різне

Кухта В. Мандрівка поета // Переклад на грецьку Мокрівської М.Т. Львів: Простір-М.2018. С. 38-41.

Розклад