Система сильних часів старогрецького мови

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Домбровський М. Б.Інк11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Інк11доцент Домбровський М. Б.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Старогрецька мова має дві форми для окремих часів – так звані перші (слабі) і другі (сильні) часи. Сильні часи стоять окремо в системі грецького дієслова: вони – древнішого походження і мають ряд спільних рис, що відрізняють їх від часів слабких (несуфіксальний спосіб утворення, чергування голосного основи тощо). Вивчення тем, пов’язаних з увторенням сильних часів, вимагає від студента-початківця особливої уваги. Пропонований курс дає можливість системно зосередитись на цих темах.

 

 

Результати навчання:

  • знати:

Особливості утворенні сильних часів (спільні риси, відмінності від слабих часів), основні дієслова, що утворюють лише сильні часи або мають паралельні форми, парадигми відмінювання дієслів у сильних часах

  • вміти:

Утворювати сильні часи, відмінювати дієслова в сильних часах

Рекомендована література

Базова:

  1. Оліщук Р., Макар. І. Давньогрецька мова. – Чернівці : Букрек, 2015. – 496 с.
  2. В. Маслюк., Л. Олійник. Грецька мова:Навчальний посібник для  студентів 1-го  курсу класичної філології (видання друге). – Львів. Видавничий центр Львівського національного університету 1999. – 95 с.

текстова частина: https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/masliuk1_text.pdf

словникова частина: masliuk1_slovnyk

Допоміжна:

  1. Henry George Liddell; Robert Scott [1940], A Greek-English Lexicon

http://perseus.uchicago.edu/Reference/LSJ.html

  1. Древнегреческо-русский словарь. Сост. И.Х.Дворецкий: В 2 т. – М., 1958. – Т.1-2.

http://gurin.tomsknet.ru/alphaonline.html

  1. Соболевский С.И. Древнегреческий язык: Учебник. – М., 1948. – 614 с.

http://leomarek.ho.ua/vyklady/sobolevskij.pdf

  1. Smyth, Herbert Weir. Greek Grammar. – Harvard UP, 1984.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0007

  1. Auerbach, M., Golias, M. Gramatyka grecka. – Warszawa, 2000.

Матеріали

Силабус

Тексти (Маслюк) (ч.1)

Робочий словник (Маслюк)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус