Техніка усного перекладу

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Назаркевич Х. Я.Інн41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Інн41доцент Назаркевич Х. Я.

Опис курсу

Мета – Закласти базу для подальшого удосконалення навичок усного перекладу.

Завдання курсу:

 • роз’яснити принципову різницю між усним та письмовим перекладом;
 • показати палітру можливостей застосування усного перекладу і вказати на відмінності між різними видами усного перекладу;
 • продемонструвати основні напрямки самостійної підготовки до роботи усного перекладача, допомогти студентам пізнати власні можливості.

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні ознаки комунікативного повідомлення та закони людського спілкування;
 • як використовувати з професійною метою свої знання;
 • принципи інформативного членування повідомлення;
 • прийоми усного перекладу, які застосовуються практично в усіх випадках

 

вміти:

 • розрізняти компоненти повідомлення за комунікативною вагою, редундантністю;
 • синтаксично і/або лексично розгортати та компресувати комунікативне повідомлення;

тренувати пам’ять і голос – два необхідні інструменти усного перекладача.

Рекомендована література

Базова

 1. Назаркевич Х. Я. Основи перекладознавства: навч. посібник / Христина Назаркевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – сс. 55-60; 162-176; 220-224.
 2. Ребрій О. В. Основи перекладацького скоропису: навчальний посібник / О. В. Ребрій. – Вінниця: Видавництво «Нова книга», 2006. – 152 с.
 3. Kautz U. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens / Ulrich Kautz. – Goethe Institut – München: Iudicium, 2002. – Ss. 287-416.
 4. Seleskovitch D. Der Konferenzdolmetscher. Sprache und Kommunikation / Danica Seleskovitch. Heidelberg: Julius Groos Verlag, 1988. – 150 S.
 5. Stähle J. Vom Übersetzen zum Simultandolmetschen. Handwerk und Kunst des zweitältesten Gewerbes / Jürgen Stähle. – Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2009. – 413 S.

Допоміжна

 1. Алексеева И. С. Устный перевод. Немецкий язык. Курс для начинающих / И. С. Алексеева. – Санкт-Петербург: Издательство “Союз”, 2002. – 320 с.
 2. Behr M., Corpataux M. Die Nürnberger Prozesse. Zur Bedeutung der Dolmetscher für die Prozesse und der Prozesse für die Dolmetscher / Martina Behr, Maike Corpataux. – München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2006. – 93 S.
 3. Chabasse C. Gibt es eine Begabung für das Simultandolmetschen? Erstellung eines Dolmetscheignungstests / Catherine Chabasse. – Berlin: SAXA Verlag, 2009. – 219 S.

Інтернет-ресурси

 1. https://www.youtube.com/watch?v=NxRJMbg9pWY
 2. https://www.youtube.com/watch?v=7c8NTRAUoy8

https://www.youtube.com/watch?v=GqD5LAcbEFU

Силабус:

Завантажити силабус