Теоретична фонетика сучасної французької мови

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
510доцент Мандзак І. А.Інф31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
522Інф31доцент Мандзак І. А.

Опис курсу

Мета:  ознайомити студентів з теоретичними основами французької фонетики, з її особливостями і прищепити їм практичні навички самостійної роботи над нормативною вимовою сучасної французької мови.

Завдання: засвоєння основних теоретичних проблем з курсу; знайомство з мовознавчими термінами загального характеру, мета якого є підготовка студента до сприйняття загальних проблем курсу таких як:  місце фонетики серед інших мовознавчих наук, фонетичні проблеми синтагматичного рівня, тощо; вивчення термінології  курсу, яке сприятиме доброму засвоєнню лекційного та практичного матеріалу, який подається французькою мовою.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен :

знати: предмет теорії фонетики та її місце серед інших філологічних дисциплін; основні орфоепічні правила сучасної літературної та розмовної мови;

вміти: застосовувати основні орфоепічні правила на практиці; описати фонемну систему французької мови; проводити просодичний аналіз фонетичної фрази (тексту), тощо.

Матеріали

Мандзак І.А. Сучасні тенденції у фонетиці французької мови. Les tendances modernes dans la phonétique française. (Для студентів молодших курсів. ДВВ). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 34 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус