Усний переклад (французька мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Стецько Я. Т.Інф41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Інф41доцент Стецько Я. Т.

Опис курсу

Курс дає можливість студентам оволодіти основами двох видів усного перекладу: синхронного і послідовного. Ознайомлює з системою необхідних для подальшого практикування вправ, які сприяють як протягом курсу, так і в подальшому професійному вдосконаленню студентів як потенційних перекладачів.
Протягом курсу “Усного перекладу” у студентів формуються професійні уміння та навички усного перекладу з французької мови (мови Б ) на українську (мову А), а також виховуються потреби послідовно і системно поповнювати свої професійні, міжпрофесійні, загальнокультурологічні знання і застосовувати їх в практичній діяльності у сфері своєї майбутньої спеціальності. Великої уваги надається стилістичній та лексико-граматичній досконалості у володінні мовою А та Б.
Метою вивчення дисципліни вільного вибору «Усний переклад» є набуття професійних навичок в синхронному та послідовному типах усного перекладу.
Оволодіння системою ментальних і фізичних вправ, які прирегулярному і послідовному практикуванні сприятимуть підвищенню і вдосконаленню професійного рівня перекладача.

Рекомендована література

  1. Serge Guinchard. Lexique des termes juridiques. – Grand Format. Edition. 2023-2024.
  2. Meta, Journal des traducteurs, Sylvie Lambert, La formation d’inteprètes: la méthode cognitive. Volume 34, N. 4, 1989.
  3. Mottaz, Florence, Varalda Federica. L’audace dans l’interprétation simultanée: guide de survie pour les inerprètes en cabine. Univ. Génève, 2014.
  4. Vocabulaire Progressif du Français. CLE International. Niveau avancé. 2e édition, 2012.

Додаткова література:

  1. Терехова С.І. Вступ до перекладознавства. Сучасні проблеми і теорії. Діяльність перекладача. Основи техніки перекладу . Київ ; Видавничий центр КНЛУ. 2002.
  2. https://www.youtube.com/watch?v=YrgdukWVaGE
  3. https://www.youtube.com/watch?v=F8BNO7DWFNw

https://www.9h05.com/wa_files/Strat_C3_A9gies_20et_20techniques_20de_20traduction.pdf

Силабус:

Завантажити силабус