Віршовані написи Північного Причорномор’я

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
79Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент Глущенко Л. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
748Інк41доцент Глущенко Л. М.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни: впродовж курсу студенти вивчають віршовані епітафії Херсонеса Таврійського (присвячені Лесханориду, Ксанфу, Ойнанфі, Марку Аврелію Ясону, Парфеноклу, Демократу, Бассу) та Боспорського царства (присвячені Аполлонію, Клеопатрі та Теофілі) як взірці творчості місцевих поетів; знайомляться з  формою та матеріалом носіїв надгробних написів,  їх тематикою, метричними, діалектними, граматичними та стилістичними особливостями;  отримують елементарні навики критики та герменевтики написів.

Результати навчання:

знати:  переклад, характерні композиційні, метричні, діалектні, граматичні та мовностилістичні особливості віршованих написів;

вміти: здійснювати елементарну критику та герменевтику віршованих написів; копіювати,  відчитувати, перекладати, робити метричний, діалектний, граматичний та мовностилістичний аналізи.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму