Історія французької орфографії

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232Інф11доцент Стецько Я. Т.

Опис курсу

Провідними завданнями дисципліни є: можливість ознайомитися в загальних рисах з теоретичними аспектами французької орфографії і, головним чином, розвиває практичні вміння з французького правопису. Вивчаються питання орфографії як на морфологічно-граматичному, так і на етимологічному рівнях. Великий обсяг орфографічних вправ, передбачених курсом, дозволяє добре засвоїти труднощі складного французького правопису. Вивчаються найсучасніші зміни в системі французького письма.

Студент повинен знати:  головні історичні, етимологічні, граматичні і фонетичні причини того чи того написання французьких мовних одиниць.

Уміти: правильно передавати графічним способом французькі словесні одиниці.

Рекомендована література

  1. Daniel Berlion. BLED : Le Bled. Grammaire. Conjugaison. Vocabulaire. Hachette.
  2. Daniel Luzzatti. Le français et son orthographe. Didier.
  3. Isabelle Chollet, Jean-Michel Robert. Orthographe progressive du français. Intermédiaire. CLE.
  4. Laurent Hermeline. Orthographe. 450 nouveaux exercices.
  5. Maїa Grégoire, Odile Thiévenaz. Grammaire progressive du français. Intermédiaire. 4e édition avec 680 exercices. CLE International

Силабус:

Завантажити силабус