Вступ до текстології: загальний та тексти 14-16 ст.

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Сподарик О. В.Іна21, Іна22, Іна23, Іна24, Іна25, Іна26

Опис курсу

Дисципліна «Вступ до текстології: загальний та тексти 14 – 16 ст. (Introduction to Textology: general and texts 14th – 16th c.)» є вибірковою дисципліною зі спеціальності Філологія для освітньої програми бакалавра, яка викладається у 3 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів з історією та літературою Великобританії 14 – 16 ст.
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Вступ до текстології: загальний та тексти 14 – 16 ст. (Introduction to Textology: general and texts 14th – 16th c.)» є сформувати у студентів уявлення про кожну історичну епоху, її особливості, побут людей і основні війни, а також ознайомити з літературою, сформованою під впливом цих епох.

Ціль – викласти особливості формування різноманітних літературних жанрів 14 – 16 ст.

 

Рекомендована література

 1. Ackroyd P. Foundation: The History of England from Its Earliest Beginnings to the Tudors – St. Martin’s Griffin, 2006. – 496 p.
 2. Cunliffe B., Bartlett R., Morrill J., Briggs A., Bourke J. The Penguin Illustrated History of Britain and Ireland: from Earliest Times to the Present Day. – London: Penguin Books, 2004. – 320 p.;
 3. Fraser R. The Story of Britain: From the Romans to the Present: A Narrative History – W. W. Norton & Company, 2006. – 848 p.
 4. History of Britain and Ireland. The Definite Visual Guide. – DK, Reprint Edition, 2013. – 400 p.;
 5. McDowall D. An Illustrated History of Britain. – Edinburgh: Longman Group UK Limited, 1989. – 188 p.;
 6. Tombs R. The English and Their History. – Knopf, 2015. – 1040 p.
 7. The Norton Anthology of English Literature, Fifth Edition, 1986.
 8. https://www.bl.uk/collection-items/the-canterbury-tales-by-geoffrey-chaucer
 9. http://www.heroofcamelot.com/docs/Le-Morte-dArthur.pdf
 10. https://www.bl.uk/sacred-texts/articles/henry-viii-and-the-reformation
 11. https://www.britannica.com/art/English-literature/The-Renaissance-period-1550-1660

Силабус:

Завантажити силабус