Виробнича (перекладацька) практика

Тип: Нормативний

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1190Інн-61мдоцент Назаркевич Х. Я.

Опис курсу

Перекладацька практика на 1 курсі магістратури спрямована на забезпечення практичного закріплення знань та розвиток навичок і вмінь, необхідних для здійснення різних видів письмового перекладу. Практика передбачає забезпечення фахової діяльності за такими основними напрямами роботи:

 • підготовка магістрантів до професійного заняття перекладом, залучення їх до реального застосування отриманих упродовж навчання знань
 • ознайомлення магістрантів зі специфікою роботи перекладача і/або секретаря- референта.

Метою перекладацької практики є:

 • застосування у практичній діяльності знань із теорії та практики перекладу;
 • оволодіння сучасними формами, засобами, технологіями перекладацької діяльності у різних типах організацій;
 • знайомство з робочим місцем перекладача та секретаря-референта, а також сучасним обладнанням та оргтехнікою;
 • виховання потреби постійного удосконалення професійних знань, навичок та умінь перекладацької майстерності.

Завдання перекладацької практики зумовлені особливостями професійної філологічної підготовки майбутніх фахівців:

 • усвідомлення професійної значущості перекладацьких знань, прагнення постійного професійного розвитку;
 • забезпечення умов для фахової адаптації, залучення до активної діяльності у професійних колективах;
 • ознайомлення зі специфікою робочого місця та професійних обов’язків перекладача та/або секретаря-референта;
 • формування вміння виконувати різні види перекладацької діяльності з використанням сучасних технічних засобів;
 • формування творчого, дослідницького підходу до організації перекладацької діяльності, уміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об’єктивну самооцінку власної перекладацької діяльності, а також діяльності професійних перекладачів та колег-практикантів.

 

Рекомендована література

Допоміжна література

Handbuch Translation. Hg. Магу Snell-Hornby, Hans G. Honig/Paul KuGmaul, Peter A. Schmitt. – Tubingen: Stauftenburg, 2006.

Honig Hans G. Textverstehen und Recherchieren. Op.cit. S. 160-163. Gopferich Susanne. Paralleltexte. Op.cit. S 184-186.

Schmitt Peter A. Berufsbild. Marktsitnation der Ubersetzer. Op.cit. S. 1-12.

Schmidt Paul. Automatisches Ubersetzen. Op.cit. S. 133-136.

Матеріали

 1. Зразки документації
 2. Словники
 3. Інформаційні ресурси

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму