Переклад конференцій

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Бораковський Л. А.Інм51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Інм51Мдоцент Бораковський Л. А.

Опис курсу

Даний курс поглиблює та розширює знання і вміння студентів з техніки перекладацького нотування. Для досягнення цієї мети лекційні заняття, присвячені розгляду перекладацького процесу та ролі нотування у ньому, опису головних шкіл перекладацького нотування, аналізу їхніх переваг та недоліків при практичному застосуванні доповненні практичними заняттями з техніки скоропису.

Головну роль тут відведено формуванню у студентів навиків швидкого нотування почутої інформації, необхідної для подальшого правильного перекладу усього тексту. Таким чином, студент вчиться аналізувати почутий текст та відбирати інформацію, яку необхідно занотувати.

У рамках курсу студенти вчать головні скорочення та абревіатури, які можна використовувати для швидшого нотування, а також правильно робити власні скорочення і піктограми.

Рекомендована література

1. Назаркевич Х.Я. Основи перекладознавства в 2 ч. Ч. 1 : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 298 с.
2. Best J., Kalina S. Übersetzen und Dolmetschen. – Tübingen, Basel: A. Francke Verlag, 2002. – 342 S.
3. Hönig H. G. Konstruktives Übersetzen. – Tübingen: Stauffenburg, 2010. – 196 S.
4. Kautz, Ulrich. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München: Iudicium und Goethe Institut, 2002. – 632 S.
5. Snell-Hornby M., Hönig H. G., Kußmaul P., Schmitt P. A. (Hgg.). Handbuch Translation. – Tübingen: Stauffenburg, 1999. – 432 S.
6. Übersetzen und Dolmetschen. Modelle, Methoden, Technologie / Hrsg. Klaus Schubert. Tübingen: Narr Verlag, Band 4/1, 2003. – 263 S.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму