Зіставна лексикологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416професор Паславська А. Й.Інм21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Інм21професор Паславська А. Й.

Опис курсу

 • Мета курсу –  сформувати у студентів цілісну картину будови та функціонування лексичних систем сучасних німецької та української мов у зіставленні.
 • Курс передбачає ознайомлення з предметом, завданнями, головними теоретичними напрямами та терміносистемою зіставної лексикології сучасних німецької та української мов.
 • Курс формує у студентів наукове уявлення про системний характер лексики зіставлюваних мов, вчить розпізнавати аломорфні та ізоморфні риси у лексичних системах обох мов, виявляті спільні та відмінні явища лексичних систем німецької та української мов у зіставленні на семасіологічному зрізі, висвітлює головні способи номінації в обох мовах, знайомить з основними типами словників та лексичними електронними ресурсами.

Рекомендована література

 1. Ващенко В.С. Українська лексикологiя. Семантико-стилістична типологiя слiв. –Днiпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1979. –127 с.
 2. Лисиченко Л.А. Лексикологiя сучасної української мови: семантична структура слова. –Х.: Вища школа, Вид-во при ХДУ, 1977. –114 с.
 3. Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори. –К.: Наукова думка, 1990. –165 с.
 4. Оніщенко Н. А. Конспект лекцій з порівняльної лексикології німецької та української мов: Навчально-методичний посібник / Оніщенко Н.А. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2008. – 96 с.
 5. Burger H. Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. – Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1998.
 6. Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. – Tübingen: Niemeyer, 1997.
 7. Fleischer W., Barz J. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Unter Mitarbeit von M. Schröder. – Tübingen: Niеmeyer, 1995.
 8. Hinka B. I. Lexikologie der deutschen Sprache. – Ternopil: Nationale Pädagogische Wolodymyr-Hnatjuk-Universität Ternopil, 2008.
 9. Iskos A., Lenkowa A. Deutsche Lexikologie. – Leningrad: Prosweščenie, 1970.
 10. Oguy O. D. Lexikologie der deutschen Sprache. – Winnyts’a: Nowa knyha, 2003.
 11. Römer Chr., Matzke B. Lexikologie des Deutschen. Eine Einführung. – Tübingen: Narr, 2005.
 12. Russisch im Spiegel des Deutschen. Eine Einführung in den russisch-deutschen und den deutsch-russischen Sprachvergleich. Von einem Autorenkollektiv unter Leitung von Wolfgang Gladrow. Verlag Enzyklopädie Leipzig 1989.
 13. Schippan Th. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – Tübingen: Niemeyer, 1987.
 14. Schwarz M. / J. Chur. Semantik. Ein Arbeitsbuch. – Tübingen: Niemeyer, 1993.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму