Федорчук Марта Михайлівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Наукові інтереси

стилістика, стилістична лексикологія, когнітивна лексикологія, крос-культурні проблеми сприйняття іншомовного тексту.

Курси

Вибрані публікації

  1. Посібники – 2
   Розділи монографій – 2
   Статті – 15
   Переклади – 1
   Тези конференцій – 26
   Методичні праці – 3

Загальна кількість   –   49

– Посібники

 Американський варіант англійської мови. Навчальний посібник для студентів. – Друге видання. Львів: ПАІС, 2015, – 176 с.

 1. Американський варіант англійської мови. Навчальний посібник для студентів. – Вінниця: Нова Книга, Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006, – 176 с.

– Розділи монографій

 Культурно і мовно-зумовлені відмінності у сприйнятті літератури. У RSS Network Chronicle. Prague: Pohlline, 2002, 1 др. арк. http://e-lib.rss.cz

 – Статті

 Reading at the Intersection of Lаnguages and Cultures. У Збірнику на пошану Р.П.Зорівчак. Львів, 2008, с.761-775.

 1. Стратегія викладання креативної англійської мови: практичний погляд. У Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі. Ч.2, Збірник наукових праць Львів, 2007, С.177-179. (співавтор Працьовита Н.Д.)
 2. Читання текстів рідною та іноземною мовами: як це відбувається? // TEFL Innovations and Challenges. Khmelnytsky. 2003, (англ. м.) c. 27-31, 0,2 др. арк.
 3. Сприйняття тексту рідною та іноземною мовами. // IATEFL-Ukraine Newsletter. Issue No 23, Київ, 2002, (англ.м.), с. 27-31, 0,2 др. арк..
 4. Крос-культурне сприйняття тексту. // Зміни у свідомості українського суспільства на зламі тисячоліть. Київ, 2001, с. 243-250, (англ.м.), 0,4 др. арк.

– Тези наукових доповідей

 Романські запозичення в американському варіанті англійської мови в діахронії. У Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 2013. – с.145-147.

 1. Teaching Rhetoric at the University of Lviv. У Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах. V міжнародна науково-практична конференція, Львів, 2012. – с.211
 2. Нow to survey narrative developments. У Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі:проблеми і перспективи. II міжнародна конференція Львів, 2011. – с. 71-72.
 3. Cultural component in teaching and learning English. У Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах. ІV міжнародна науково-практична конференція, Львів, 2010. – с. 135.
 4. Ways of understanding the text. У Iнтеграція у викладанні іноземної мови: теоретичні та прикладні аспекти. Міжнародна конференція, Львів, 2009. – с.157-158.
 5. Ways of analyzing a short piece of fiction. У Teaching English Academic writing in Ukraine: Рroblems and Рrospects. Міжнародна конференція Львів 24-25 жовтня 2008, c.116-117.

Іноземна філологія: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/index

Вісник: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua

Наукова біографія

ОСВІТА

 

Сертифікат про досконале                 Англіська мова         Кембріджський ун-тет,

володіння англійською мовою               як іноземна               1998,  № 0448408

 

Кандидат наук                                      Лінгвістика                Львівський ун-тет,

1990,  № КД 025328

 

Диплом вищої освіти                           Англійська мова         Львівський ун-тет,

(з відзнакою)                                         та література               1977,  № У 881896

 

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

 

1996 – даний час                      доцент кафедри англійської філології

Львівського національного університету ім. І.Франка

 • Проводжу/проводила заняття з практики англійської мови у магістрів/спеціалістів/бакалаврів
 • Читаю/читала лекції з курсу риторики/лексикології/американського варіанта англійської мови/історії та культури країн англомовного простору/інтеркультурного аспекта викладання іноземних мов
 • Керую написанням кандидатських дисертацій, студентською науковою роботою. Керувала роботами двох захищених кандидатських дисертацій: Ладницька О.Л. «Лексико-стилістичні параметри дискурсу романів Д.Лоджа» (2010 р.); Нера Н.Я. «Ґендерний аспект невласне-прямого мовлення в англомовному художньому дискурсі» (2017 р.)

 

1992 –1996                                     доцент кафедри іноземних мов

ЛНУ ім. І.Франка

 • Проводила заняття з аспірантами
 • Читала лекції з курсу англійська мова для неспеціалістів
 • Проводила заняття з англійської мови на факультеті міжнародних відносин

 

1978 –1992                                    асистент кафедри іноземних мов

ЛНУ ім. І.Франка

 • Проводила заняття з англійської мови на факультетах математики, історії, юридичному

Різне

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Як член групи професійного розвитку Британської Ради (2000-2006), розробила та проводила для викладачів шкіл та вузів модулі Метамова вчителя;  Навчання англійської мови через літературу

ПОСАДИ

 • Голова предметної комісії з англійської мови на вступних іспитах (тести) Львівського національного університету ім. І.Франка 2000-2002; 2005-2008
 • Заступник завідувача кафедра англійської філології Львівського національного університету ім. І.Франка 2002-2006
 • Завідувач секції викладачів англійської мови на кафедрі іноземних мов Львівського національного університету ім. І.Франка 1992-1996

КУРСИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ (ВИКЛАДАЛИСЯ)

 

Практичний курс англійської мови як основної та іноземної

Лекційний курс Лексикології англійської мови

Лекційний курс Риторики

Лекційний курс Американського варіанта англійської мови

Лекційний курс Історії та культури країн англомовного простору

Лекційний курс Інтеркультурного аспекта викладання іноземних мов

Лекційний курс Англійської мови для неспеціальних дисциплін

Спеціальний курс англійської мови для аспірантів

 

МІЖНАРОДНА ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСЬ

1999 – 2001 Робота над індивідуальним проектом Культурно і мовно-      

 зумовлені відмінності у сприйнятті літератур, за який я

виграла ґрант відкритої фундації Підтримка Дослідницької

Діяльності (RSS),  Прага, № 128/1999. В межах цього гранту

співпраця з Ліверпульким Університетом Джона Морза та

робота  у британській бібліотеці.  Співпраця з кафедрою

англійської літератури і проф. М. Флюдернік, Фрайбурзький

університет, Німеччина.

 

1997 рік Ґрант з програми обміну науковцями спонсорований IREX       (США). Назва проекту Крос-культурне дослідження психологічної художньої літератури. В межах проекту співпраця з проф. К. Доуті,  Гумбольдський державний

університет, Арката, Каліфорнія, США.

 

 

УЧАСТЬ У ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

1999 – 2006

 

1995 –  2007

 

1995 – даний час

1993 – даний час

член групи професійного розвитку Британської Ради м. Львова

член IATEFL (Міжнародна асоціація вчителів англлійської мови як іноземної)

член TESOL (Вчителі англійської мови як чужоземної

член Шевченківського Наукового Товариства

 ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Розробляла матеріали для всеукраїнської олімпіади з англійської мови для студентів вузів (2009-2010)
 • Розробляла матеріали для обласної олімпіади з англійської мови для учнів шкіл (2003-2016)

Нагороди

У 2004 нагороджена подякою ректора за вагомі здобутки та сумлінну працю

Методичні матеріали

Методичні матеріали (крім методичних напрацювань, сюди також можна подавати теми курсових і дипломних робіт зі списками рекомендованої літератури)

Розклад