Історія та культура країн англомовного простору

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Іна-51М, Іна-52М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Іна-51М
Іна-52М

Опис курсу

Спецкурс «Історія та культура країн англомовного простору» є окремим відгалуженням багатоаспектної науки про мову і суспільство – соціолінгвістики. Проте, на відміну від соціолінгвістичних досліджень, де безпосереднім об’єктом аналізу є соціально-обумовлена варіативність мовної структури в межах якого-небудь соціального колективу всередині нації, даний спецкурс ставить своїм своїм завданням вивчення елементів  загальнонаціональної історії та культури, що знаходять своє відображення у літературному мовному стандарті, який обслуговує всю націю.  Англомовний простір охоплює різноманітну кількість країн, де певний варіант англійської мови є стандартом. Даний спецкурс своїм об’єктом має американський варіант англійської мови як такий, що на даний історичний момент, є ведучим у англомовному просторі.

 

Результати навчання:

  • знати: про історію, культуру, суспільство, закономірності соціально-історичного розвитку суспільства англомовної країни та відображення цих процесів та явищ у мові, орієнтуватися в культурологічному аспекті американського варіанту англійської мови, розуміти, що мова – це суспільне явище, яке розвивається й функціонує у безпосередньому зв’язку з історією та культурою нації.

вміти: теоретично і практично володіти запланованими для курсу темами; описувати історичні події та культурні феномени у мовному контексті, висловлювати свою думку, робити повідомлення, самостійно аналізувати мовний матеріал з точки зору історичного та культурологічного компонентів у ньому, сформувати вміння і навички орієнтуватися в історико-культурологічному аспекті мови; бути готовим до написання наукової роботи з цієї тематики.